ธอส. เคาะวงเงิน 6 หมื่นล้าน เดินหน้า "โครงการบ้านล้านหลัง" หนุนนโยบายรัฐ ช่วยคนรายได้น้อย

26 August 2018






ธอส. เคาะวงเงิน 60,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปีแรก ผ่อน 3,800 บาท/เดือน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ ธอส. จัดทำ "โครงการบ้านล้านหลัง" ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ทั้งนี้ จะแบ่งวงเงินกู้เป็น2 ประเภท คือ สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะนำไปจัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ในอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.25% ต่อปี ส่วนกรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75% ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 6.25% ต่อปี

นอกจากนั้น ยังมีวงเงินสำหรับปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อยอีก วงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี  อัตราดอกเบี้ย ดังนี้


AE2EDD12-4B13-4472-A4BE-3BBAF2CCA231


โดยผู้กู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน จะคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – ปีที่ 5 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยหากกู้เงิน 1 ล้านบาท จะผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,800 บาทเท่านั้น พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียม

สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- ปีที่ 3 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ MRR – 0.50%

สำหรับการดำเนินงานในเฟสที่ 1 ธนาคารได้รวบรวมที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งแนวราบและแนวสูง ซึ่งมีความพร้อมให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จำนวน 133,307 หน่วย และมีแผนการก่อสร้างที่ชัดเจนจนถึงปี 2565 เข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 270,000 หน่วย

ทั้งนี้ ธอส. จะเปิดให้จองที่อยู่อาศัยในโครงการภายในเดือน ธ.ค. 2561 ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2562 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
โดดชิงบ้านต่ำล้าน! เงินกู้ ธอส. รอหนุน
ธอส. อุ้มคนจนมีบ้าน! รวบโครงการปล่อยกู้ต่ำกว่าล้าน เฟสแรกแสนยูนิต




บ้าน ฐานเศรษฐกิจ ธอส. ที่อยู่อาศัย ฉัตรชัย ศิริไล คนรายได้น้อย กู้บ้าน นโยบายรัฐ Thansettakij บ้านล้านหลัง