การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ TEMCA จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ประจำปี 2561

22 August 2018


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ TEMCA จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ประจำปี 2561


นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และนายธีรภพ พงษ์พิทยาภา ในฐานะประธานจัดงาน Temca Forum & Exhibition 2018 Pattaya เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 โดยมีรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย นายสุรศักดิ์ ไตรทาน นายสมภพ เต็งทับทิม และนายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา พร้อมด้วยพนักงาน กฟภ. ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 15 ของความร่วมมือระหว่างกัน โดยจัดงานภายใต้แนวคิด “Digital Utility” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา กฟภ. ให้เป็น Digital Utility เผยแพร่กิจกรรมของ กฟภ. ที่มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา 58 ปี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งทางด้านคุณภาพและบริการ โดยมีแนวทางดำเนินงาน “Digital Utility” ของ กฟภ. มุ่งเน้นปรับองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและยกระดับสมรรถนะการบริหารงานขององค์กร พัฒนาประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า มุ่งสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (The Electric Utility of the Future)

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ กฟภ. ได้เชิญผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมงาน 500 กิจการ มากกว่า 1,000 คน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิทยากรที่มีชื่อเสียงในเรื่อง “การพัฒนา กฟภ. มุ่งสู่ Digital Utility เพื่อรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค Disruptive Technology” และ “การพัฒนาเทคโนโลยีในยุค Digital Transformation สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม” และมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อีก 5 เรื่อง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและวิทยากรของ กฟภ. เกี่ยวกับเรื่อง Solar Rooftop Beginning of Energy Prosumer Business, Standard Installation Solar Rooftop of PEA , PEA Solar Hero Application, เทคนิคการบำรุงรักษาตู้ MDB ในงานอุตสาหกรรม การบริหารหม้อแปลงสู่ความยั่งยืน

งานดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟภ. กับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังจัดแสดงบูธนิทรรศการของ กฟภ. บริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและคลินิกถามตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับให้คำปรึกษาให้แก่ผู้ใช้ไฟที่เข้าร่วมงาน


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสริมสกุล คล้ายแก้ว กฟภ. TEMCA ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ธีรภพ พงษ์พิทยาภา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย Temca Forum & Exhibition 2018 Pattaya