การใช้จ่ายในปท.หนุนศก.ครึ่งปีแรกโตสูงกว่าคาดประเมินทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 4.5%

20 August 2018


ภาพเศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปี 2561 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปี จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ GDP ในไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี โดยการใช้จ่ายในประเทศได้กลายเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการส่งออกและการท่องเที่ยว ตลอดจนปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมามากเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 ยังเผชิญความไม่แน่นอนหลายประการทั้งจากประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยืดเยื้อ ปัญหาเศรษฐกิจตุรกีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งประเด็นดังกล่าวมองว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี ทั้งนี้ จากภาพเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกที่โตกว่าที่คาด ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงประเมินภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2561 ในเบื้องต้นว่า มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.0-5.0 (ค่ากลางที่ร้อยละ 4.5)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 สะท้อนการเติบโตที่สมดุลมากขึ้นระหว่างภาคต่างประเทศ และการใช้จ่ายในประเทศ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 ต่อปี สูงกว่า Consensus ที่ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.8 ต่อปี โดยมีปริมาณผลผลิตเกษตรที่ออกมาในปริมาณมากเป็นตัวหนุนหลัก นอกจากนี้ การบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงการลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตกว่าที่คาด

การใช้จ่ายของครัวเรือนที่เติบโตสูงมาจากแรงหนุนของยอดจำหน่ายรถยนต์ และการใช้จ่ายของคนไทยในต่างประเทศ ภาพการใช้จ่ายครัวเรือนยังเติบโตดีในหมวดยานพาหนะ สอดคล้องไปกับยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้อยละ 23.6 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 12.1ต่อปี รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของคนไทยในต่างประเทศ ส่วนหนึ่งจากช่วงเวลาที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 คาดว่า จะยังคงรักษาระดับการเติบโตไว้ได้ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการภาครัฐ ทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบกลางปี 2561 การเร่งเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งในประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ รวมถึงประเด็นเศรษฐกิจตุรกี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าของสหรัฐฯ และจีน รวมถึงประเด็นเศรษฐกิจของตุรกีว่า น่าจะยืดเยื้อไปจนถึงปีหน้า ทำให้ประเด็นดังกล่าวมีผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่านความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน และอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่การส่งผ่านผลกระทบมายังการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีอยู่อย่างจำกัดในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ครัวเรือนบางส่วน โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังมีความกังวลว่า สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและภาคการค้า

นอกจากนี้ หลายครัวเรือนยังกังวลว่าน้ำจะท่วมบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้ต้องดึงเงินออมส่วนหนึ่งมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.0-5.0 (ค่ากลางที่ร้อยละ 4.5)ศูนย์วิจัยกสิกรไทย GDP ภาพเศรษฐกิจไทย การบริโภคภาคครัวเรือน