ตามคาด "AIS-DTAC" เคาะคลื่น 1800 คนละใบ มูลค่ารวม 2.5 หมื่นล้าน!!

19 August 2018


ตามคาด "AIS-DTAC" เคาะคลื่น 1800 คนละใบ มูลค่ารวม 2.5 หมื่นล้าน ด้าน กสทช. เผยคลื่นที่เหลือนำเข้าหารือเงื่อนไขในที่ประชุมอีกครั้ง ชี้! ประมูลรอบหน้า 3 ค่าย เข้าร่วมแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ส.ค. 2561) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ให้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz นั้น ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 2 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) นำโดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) นำโดย นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมการประมูล
ทั้งนี้ การประมูลเริ่มด้วยการสุ่มจับลูกบอลเพื่อเลือกล็อกอิน ไอดี ซึ่ง DTN ได้รับ Login ID 1 และ AWN ได้รับ Login ID 2 โดยขั้นตอนการประมูลนั้น ในการเสนอราคาผู้เข้าร่วมประมูลจะมีเวลาในการตัดสินใจ 15 นาที และหลังจากเสนอราคาแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลและรายงานผล โดยใช้ระยะเวลา 5 นาที โดยมีจำนวน Lot ของคลื่นความถี่ตั้งแต่ A-I จำนวน 9 ล็อต แต่ละล็อตมีขนาด 2x5MHz
ขณะที่ การประมูลรอบแรกนั้น เริ่มต้นในเวลา 10.00 น. ปรากฏว่า มีผู้เข้าประมูลเลือกคลื่นความถี่ใน Lot A และ Lot G อย่างละ 1 ใบ ด้วยราคาเริ่มต้น 12,486 ล้านบาท หลังจากนั้น ในการเคาะราคารอบที่ 2 เริ่มในเวลา 10.20 น. โดยผลปรากฏว่า ผู้เข้าประมูลทั้ง 2 ราย ได้ยืนยันเลือกคลื่นความถี่ใน Lot A และ Lot G โดยเพิ่มราคาขึ้น 1 ขั้น เป็น 12,511 ล้านบาท และในการประมูลรอบที่ 3 เริ่มต้นในเวลา 10.40 น. ผลปรากฏว่า ผู้เข้าประมูลทั้ง 2 ราย ยังคงยืนยันเลือกคลื่นความถี่ใน Lot A และ Lot G อย่างละ 1 ใบ ด้วยการยืนยันราคาที่ 12,511 ล้านบาท ต่อมา เนื่องจากในการประมูลรอบที่ 4 ไม่มีการเสนอราคาเพิ่มเติม ทำให้ราคาสิ้นสุดที่ 12,511 ล้านบาท โดยสิ้นสุดในเวลา 11.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 20 นาที ซึ่งทำให้รายได้รวมอยู่ที่ 25,022 ล้านบาท
ด้าน พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เผยว่า ผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740-1785/1835-1880MHz ในวันนี้ได้สิ้นสุดลง โดยมีรอบการประมูลจำนวน 4 รอบ ใช้เวลาในการประมูลรวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 15 นาที สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ในครั้งนี้ แบ่งชุดคลื่นความถี่จำนวน 9 ชุด ขนาดชุดละ 2x5MHz ซึ่งมีผู้ชนะการประมูลและได้เสนอราคาชุดคลื่นความถี่รวม 2 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,022 ล้านบาท และมีการเลือกย่านความถี่ที่ชนะการประมูล โดย AWN เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 1 รวม 2x5MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 1740-1745MHz คู่กับ 1835-1840MHz และ DTN เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 2 รวม 2x5MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 1745-1750MHz คู่กับ 1840-1845MHz ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของทาง กสทช. จะมีการประชุมเพื่อรับรองผลการประมูลภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการประมูล โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลงวดที่ 1 50% ของราคาการประมูลสูงสุดของตนเอง พร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลในส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะจัดส่งภายหลังการรับรองผลการประมูล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคลื่นความถี่ที่เหลือจากการประมูลนั้น จะนำเข้าหารือในที่ประชุม กสทช. อีกครั้ง ในเรื่องของราคาตั้งต้น โดยจะจัดทำเป็นบทวิเคราะห์ในการเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งทาง กสทช. กังวลในเรื่องของคลื่นความถี่ที่ผู้ให้บริการมีอยู่จะไม่เพียงพอในปี 2563 ที่เข้าสู่ช่วงการมาของ 5G ซึ่งหากโอเปอเรเตอร์มีคลื่นความถี่ไม่เพียงพอ อาจทำให้การพัฒนาด้าน 5G ของไทย ล่าช้ากว่าประเทศอื่น โดยแนวทางในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการประมูลในรอบหน้าที่จะเกิดขึ้น คาดว่าจะทำให้ทั้ง 3 โอเปอเรเตอร์ จะเข้าร่วมการประมูลอย่างแน่นอน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เอไอเอส-ดีแทคเตรียมพร้อม!ร่วมทดสอบระบบประมูลคลื่น 1800 MHz
‘ดีแทค-เอไอเอส’ ประมูลคลื่น 1800MHz ทรูไม่ร่วมชิง
ดีแทค AIS Dtac กสทช ฐานเศรษฐกิจ เอไอเอส ประมูลคลื่น Thansettakij ประมูลคลื่น 1800 1800MHz