สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวง 6 เดือนแรกปี61 อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 6%

16 August 2018


กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวง 6 เดือนแรกของปี 2561 อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 6% ทางตรงเกิดเหตุสูงสุด สาเหตุหลับใน เพิ่มขึ้น พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำงวดครึ่งปี (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561) จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 8,839 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,449 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 8,141 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 13,271 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 148 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำงวดครึ่งปี 2560 กับ 2561 พบว่า ภาพรวมจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 7% บาดเจ็บลดลง 16% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 71% (6,274 ครั้ง) รองลงมา ได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 10% (874 ครั้ง) หลับใน 7% (643 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (353 ครั้ง)


สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 65% (5,761 ครั้ง) รองลงมา คือ ทางโค้งปกติ 13% (1,165 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (619 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 32% (4,213 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (3,428 คัน) และรถจักรยานยนต์ 18% (2,452 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของ การเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 23% รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22% และภาคใต้ 15% หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 536 ครั้ง กรุงเทพมหานคร 437 ครั้ง และจังหวัดตาก 313 ครั้ง ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร หรือแจ้งอุบัติเหตุสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7กรมทางหลวง อุบัติเหตุ กฎจราจร