บิ๊กตู่วอนทุกฝ่ายใช้พลังประชารัฐจัดการปัญหาขยะ

11 August 2018


บิ๊กตู่วอนทุกฝ่ายใช้พลังประชารัฐจัดการปัญหาขยะ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า” ในวันนี้ ผมได้เห็นกิจกรรมต่อยอดมากมายนะครับ ในลักษณะ “พลังประชารัฐ” ที่น่าชื่นชมนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 100 ประเทศนะครับ ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะ เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับ โดยในแต่ละปี จะมีขยะรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้น และ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟม จากการบรรจุอาหาร วันละ 138 ล้านใบ กระดาษชำระเกือบ 4 ล้านตันต่อปี ถุงพลาสติก 5,300 ตันต่อปี ขยะจากขวดพลาสติก มากกว่า 3,800 ล้านใบต่อปี หรือ แม้แต่หลอดพลาสติก 500 ล้านหลอดต่อวัน ไม่นับรวมขยะอื่นๆ อีกมากมายนะครับ ทั้งที่ย่อยสลายได้ และย่อยสลายไม่ได้ ขยะพิษ อะไรต่างๆ อีกมากมายนะครับ อันเกิดจากน้ำมือของเราเอง ทั้งชาวชุมชน นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดภาระสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยว โดยการช่วยกันลดใช้ขยะพลาสติกนะครับ ได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ไปพร้อมๆ กับการสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ที่มุ่งเน้นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว หรือเรียกได้ว่าเป็น “การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ” ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถทำง่ายๆ ตามคำแนะนำ เช่น ลดการสร้างขยะ หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการใช้ถุงผ้าขวดน้ำ ปิ่นโต กล่องข้าวส่วนตัวแบบพกพานะครับ หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ หรือ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และ การใช้ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้นนอกจากนี้ ก็ยังมีโครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนนะครับ ก็หลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยนะครับ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงมหาดไทย และทุกพื้นที่นะครับ วันนี้ผมก็ได้สั่งย้ำไปแล้วว่าในสถานที่ราชการทั้งหมด จำเป็นต้องขจัดขยะเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนะครับ มีการประเมินด้วยนะครับ การใช้ขยะถุงพลาสติกต่างๆ ในสถานที่ราชการ ทุกสถานที่ราชการ

วันนี้ภาครัฐก็มุ่งเน้นการให้ความรู้กับชุมชน เราต้องรู้นะครับ ว่าจะเกิดภัยอะไรบ้าง ถ้ารู้เราจะได้ไม่ทำ เราต้องปรับพฤติกรรมใหม่ อาจจะลดความสะดวกสบายลงไปบ้าง อีกเรื่องสำคัญก็คือการจัดการขยะอินทรีย์ ที่จะต้องช่วยให้การคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพ กรุณาแยกขยะให้หน่อยนะครับ ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการเก็บ เพราะว่าเรายังมีปัญหาเรื่องของการเก็บขยะ แยกกันอีกต่างหากนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของหลายหน่วยงานด้วยกัน แล้วงบประมาณในเรื่องนี้ก็ไม่มากนักนะครับ เราต้องช่วยกันลดตรงนี้นะครับ ขยะจะต้องถูกแยกอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ชั้นต้น อย่าไปโทษการเก็บ โทษอะไร ต่อไปเราแยกไว้เถิดครับ เดี๋ยวเขาจะได้หาวิธีการที่จะจัดการขยะเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ ตัวขยะที่คัดแยกได้มีคุณภาพมากขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมความไปถึงในเรื่องของการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรีไซเคิลให้ได้มาตรฐาน อีกด้วย

ทั้งนี้ ผมเห็นว่าความเคลื่อนไหวในการ “รักษ์โลก” ด้วยการควบคุมขยะนั้น เป็นสิ่งที่ดี และสอดคล้องกับกระแสโลก และปัญหาของเราภายในประเทศ นะครับ เรื่องขยะทราบมาว่ามีกลุ่ม Trash Hero นะครับ ผมอยากตั้งชื่อให้ว่า “ผู้พิทักษ์โลกให้ปลอดขยะ” ที่เน้นการปลูกฝังกลุ่มเยาวชน ให้มีจิตสำนึก ร่วมแก้ปัญหาขยะในชุมชน ชายหาด และพื้นที่สาธารณะ สถานประกอบการ ร้านค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ด้วยทั้งหมด

โดยมีองค์กรกลางรับบริจาคถุงมือ - ถุงขยะ - อาหาร - เครื่องดื่มเล็กๆ น้อยๆ จากผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับ ฝากถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับ ที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นเมื่อให้บริการไป ประชาชนก็เอาไปใช้ด้วยความสะดวก ง่ายดาย ก็ไปสร้างภาระต่อไปนะครับ ทำยังไงจะสร้างการมีส่วนร่วมได้ ระหว่างทั้งผู้ประกอบการ รวมความไปถึงผู้รับบริการด้วย ต้องหากลไก วิธีการ ช่วยกันเถิดครับ ขยะเราจะได้หมดสิ้นไป หรือน้อยลง สามารถบริหารจัดการได้นะครับสำหรับ “เยาวชนจิตอาสา” ที่ได้สละเวลา และแรงกาย มาร่วมกิจกรรมกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้ เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ รวมทั้งประเทศไทยของเรา ผมอยากให้เราถูกยกระดับดีขึ้นในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ในสายตาของต่างประเทศด้วย

วันนี้ของเรามีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นี่เพียงคน 1 แสนคนนะครับ สามารถกำจัดขยะได้ เกือบ 6 แสนกิโลกรัม ถ้าเราคำนวณถึงคนทั้งประเทศนี่ 50-60 ล้านคน นี่ จะลดได้เท่าไร เพราะฉะนั้นปัญหาขยะที่เป็นตัวเลขข้างต้นมา จะลดลงทันทีนะครับ ขอให้เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ขอชื่นชมนะครับ เป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่าให้ต้องบังคับใช้กฎหมาย หรือโทษกันไป โทษกันมานะครับ วันนี้ก็ต้องฟังกัน แล้วก็หารือกันสังคมช่วยกันได้เพื่อสังคมและเพื่อส่วนรวมของเราเอง ผมก็เชื่อว่ากิจกรรมแบบนี้ จะเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมนะครับ ที่จะเพาะพันธุ์ “ต้นกล้าแห่งความดีงาม” ในเรื่องอื่นๆ อีกด้วยนะครับ ให้กับบ้านเมือง และสังคมโลก ต่อไป

ในส่วนของรัฐบาล การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องขยะพลาสติกนั้น อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณาดูให้ดีว่า การบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนหรือไม่ ผมเชื่อว่าทุกคนรู้คำตอบดีว่า การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้น เราต้องอาศัยความร่วมมือกัน ทั้งประชาชน เอกชน ผู้ประกอบการ อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับ รวมทั้งช่วยกันสอดส่องพฤติการณ์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบนำขยะพิษ ซากอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาในประเทศ นะครับ ต้องแก้ไขให้ได้ ให้เร็วที่สุดนะครับ การทิ้งขยะจากรถที่เดินทางบนท้องถนน ก็โยนลงมาจากรถตัวเองไปข้างทาง แบบนี้ถือว่าไม่รับผิดชอบเลยการนำขยะไปกองสุมกัน หรือทิ้งนอกพื้นที่ที่เตรียมไว้ บางทีภาชนะไม่พอ ก็ทิ้ง อีเหละเขละขละ ไว้ข้างนอก ก็ต้องไปแก้กัน เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมภาชนะให้เพียงพอนะครับ มีการเก็บอะไรต่างๆ ตามห้วงระยะเวลา เราไม่สามารถจะแยกเก็บ วันนี้ เก็บพรุ่งนี้ วันที่ 2 เก็บอีกพวก อีกกลุ่มหนึ่ง อีกประเภทหนึ่ง ทำไม่ได้ในขณะนี้นะครับ ถ้าเราแยกไว้ก่อน เขาจะได้ไปหาทางว่าจะทำอย่างไร ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลย แล้วให้เขามารับผิดชอบเก็บอย่างเดียว ผมว่าก็ยากเหมือนกันนะ ทั้งสองส่วนนะครับ การทิ้งนอกพื้นที่ที่เตรียมไว้นี่สำคัญที่สุด

หลักการสำคัญ ก็คือ “ขยะเกิดที่ไหน ต้องกำจัดที่นั่น” ดังนั้น การสร้างโรงขยะในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเราจะต้องกระจายไปกว่า 300 แห่งใน Cluster ต่างๆ ทั่วประเทศนะครับ ประเทศเรามีเท่าไร 77 จังหวัด ใช่ไหมครับ รวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่ง Cluster ของเราทั้งหมด 77 จังหวัด ได้ 300 กว่าแห่ง ที่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะ มีโรงขยะ เพื่อจะลดการขนย้ายขยะไปกำจัด ในพื้นที่ที่มีระยะทางไกล ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ของภาคเอกชนนะครับ เพราะถ้าจะต้องสิ้นเปลืองทั้งการลงทุน สิ้นเปลืองทั้งการขนย้าย ระหว่างการขนย้ายก็ เรี่ยราด ไปตลอดทาง วันนี้ก็ยังมีอยู่

ซึ่งเรื่องนี้แต่ละท้องถิ่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนะครับ การจะจัดตั้งอะไรขึ้นมา ก็ต้องขออนุมัติขึ้นมา ให้ถูกต้อง ไม่ใช่รัฐบาลมุ่งหวังจะทำเรื่องนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ใคร เพราะว่ามีกฎหมายอยู่แล้ว วันนี้ต้องบูรณาการกฎหมายของทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงให้ได้ ทำงานร่วมกันนะครับ การลงทุน หรือการดำเนินการใดๆ ก็ต้องทำให้ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ตามที่ผมได้เคยกล่าวมาแล้วนะครับ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา”พลังประชารัฐ ถุงพลาสติก ศาสตร์พระราชา ขยะ หลอดพลาสติก