“ไพรินทร์” ลงพื้นที่ตรวจส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

10 August 2018


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง–บางแค และ ช่วงเตาปูน–ท่าพระ

- 10 ส.ค. 61 - นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง–บางแค และ ช่วงเตาปูน–ท่าพระ โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับ ณ สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ บริเวณแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


นายภคพงศ์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง–บางแค และช่วงเตาปูน–ท่าพระ ว่าปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2561) การดำเนินงานก่อสร้างงานโยธา มีความก้าวหน้ารวม 99.26% สำหรับการดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้านั้น รฟม. ได้ลงนามสัญญาสัมปทานกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า บริหารจัดการการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง–บางแค และช่วงเตาปูน–ท่าพระ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560 ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวม 53.58%


โดยช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน รฟม. ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว สำหรับช่วงที่ 2 สถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง มีความก้าวหน้า 55.29% และช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ มีความก้าวหน้า 48.54% โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าเพื่อให้โครงการมีความพร้อมสำหรับเปิดให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งได้กำหนดช่วงการเปิดให้บริการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปิดเดินรถ ช่วงหัวลำโพง-บางแค ภายในเดือนกันยายน 2562 และระยะที่ 2 การเปิดเดินรถ ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ภายในเดือนมีนาคม 2563


ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการเดินรถต่อเนื่องทั้งระบบแล้วจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีที่สมบูรณ์และสามารถเดินทางเป็นวงกลมรอบกรุงเทพมหานครได้ ถือเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง รฟม. มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ฐานเศรษฐกิจ ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย Thansettakij