พลังงานชี้ “กุลิศ”ร่วมทำงานแบบบูรณาการ

8 August 2018


พลังงานชี้ “กุลิศ”ร่วมทำงานแบบบูรณาการ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า การแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ เข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ แทนนายธรรมยศ ศรีช่วย ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2561 เป็นการปรึกษาของคณะรัฐบาลร่วมกัน เป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อต้องการทำงานร่วมกัน การบริหารจัดการของทุกหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการคลัง เดินหน้ารูปแบบระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional Management) อย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นว่าการทำงานรวมกันมีส่วนสำคัญมาก อาทิ การผลักดันน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ ไบโอดีเซลบี 20 ที่กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการคลัง ซึ่งสามารถลดภาษีสรรพสามิตได้ทันที เป็นผลให้สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำมันบี20ในภาคขนส่ง รถโดยสารสาธารณะ ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดได้ใช้เวลา 3 เดือน

ขณะที่กรณีรัฐบาล สปป.ลาว มีมติยุติโครงการเขื่อนใหม่ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในลาว หลังเกิดปัญหาเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยนั้น เรื่องนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เบื้องต้นเป็นไปตาม ครม.ลาว ซึ่งเป็นเรื่องภายในรัฐบาลลาวกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กุลิศ สมบัติศิริ แผนยุทธศาสตร์ชาติ