กรมเจ้าท่า สั่งคุมเข้มมาตรฐานระดับเสียงและความเร็วของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ

2 August 2018


อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งคุมเข้มระดับเสียงและความเร็วของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในระยะ เร่งด่วนเพื่อลดมลภาวะทางเสียงและของเร็วของเรือโดยสาร

- 2 ส.ค. 61 - นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ทำการตรวจสอบเข้มเรือโดยสารในคลองแสนแสบเป็นการปฏิบัติตามแผนในระยะเร่งด่วน อาทิ เช่น


1.แนวทางลดระดับเสียงของเรือ โดยการนำระบบท่อพักไอเสียในรถยนต์ มาปรับใช้สำหรับเรือโดยสาร และนำระบบน้ำผ่านท่อไอเสียมาใช้ร่วมด้วย

2.การควบคุมความเร็วของเรือ โดยการควบคุมรอบของเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับความเร็วที่กำหนดและควบคุมคันเร่งเรือให้สัมพันธ์กับรอบของเรือ

3.การป้องกันมลภาวะทางเสียง และความเร็ว โดยติดตั้งกล้อง CCTV อัจฉริยะตรวจจับความเร็วเพิ่มเติมในจุดเฝ้าระวังและพื้นที่ควบคุมพร้อมทั้งจัดทำป้ายกำหนดระดับเสียง และความเร็วของเรือ ประจำจุดที่เหมาะสม


4.การติดตามประเมินผล โดยการบูรณาการเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพเสียงจากหน่วยงานราชการ อาทิ เช่น กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์ การตรวจวัดควันดำ และระดับเสียง ทุกสัปดาห์ และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ประจำจุดเป้าหมายที่สำคัญ การติดตามเรือโดยกล้อง CCTV ของศูนย์ปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่า พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV แบบ FIX เพิ่มเติม

นายจิรุตม์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับแผนปฏิบัติระยะยาว จะมีการศึกษาเรือต้นแบบที่ใช้นวัตกรรมที่ลดมลภาวะ ทางเสียงและควัน มาทดแทนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เช่น เรือโดยสารขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ารวมถึงการจัดระบบการเดินเรือให้เหมาะสมและปลอดภัย อาทิ กำหนดระยะเวลาการเดินทางต้นทาง-ปลายทาง / การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแล บริหารท่าเรือโดยสาร เพื่อดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน / จัดทำมาตรฐานของเรือโดยสารและท่าเทียบเรือโดยสารและ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม เช่น ระบบติดตามเรือ (AIS) และระบบสื่อสาร (วิทยุ VHF)


ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะจัดทำโครงการร่วมกับกระทรวงพลังงาน ในกาศึกษาเรือโดยสารต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ มาให้บริการประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษทางทะเล กลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร. 02-233-1311-8 ต่อ 330


กรมเจ้าท่า ฐานเศรษฐกิจ จิรุตม์ วิศาลจิตร เรือโดยสาร Thansettakij การคมนาคม