"บิ๊กตู่"คิกออฟร้านค้าใช้มือถือรับชำระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการฯ

1 August 2018


"บิ๊กตู่" Kick Off ร้านค้าใช้โทรศัพท์มือถือรับชำระค่าสินค้า จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานเปิดตัว โครงการประชารัฐสวัสดิการกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน เปิดตัวโครงการใช้โทรศัพท์มือถือรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ซึ่งกระทรวงฯ ได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทยจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและให้ความช่วยเหลือร้านโชวห่วย ร้านค้ารายย่อยให้อยู่รอด มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั่วประเทศที่มีอยู่จำนวน 11.43 ล้านคน โดยได้ผลักดันเปิดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้เป็นที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภคราคาถูก ให้กับผู้ถือบัตรในระยะแรกและมีการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC ให้กับร้านค้าไปแล้วประมาณ 38,000 ร้านค้า ซึ่งผลการดำเนินการพบว่า ยังมีร้านค้าต้องการเข้าร่วมโครงการ และผู้ถือบัตรต้องการให้มีร้านค้ากระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการเปิดโครงการรับชำระเงินโดยใช้มือถือรับชำระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการใช้มือถือรับชำระค่าสินค้านั้น ได้เปิดโอกาสให้กับร้านค้าเกือบทุกประเภท ทั้งร้านค้ารายย่อย ร้านโชวห่วย แผงค้าในตลาดสด ทั้งแผงหมู แผงผัก แผงผลไม้ ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ร้านหนูณิชย์ ผู้ค้าในตลาดต้องชม ตลาดกลางสินค้าเกษตร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รถยนต์เร่ขายสินค้า เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีเป้าหมายเพิ่มร้านค้าอีกจำนวน 1-2 แสนราย ซึ่งขณะนี้ได้จัดส่งทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อระดมรับสมัครร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว และล่าสุดมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 20,000 ราย
“การดำเนินโครงการนี้ จะช่วยให้ร้านโชวห่วย ผู้ค้ารายย่อยต่างๆ ซึ่งแต่เดิมมองกันว่าหมดหวัง ไม่มีทางฟื้น แต่วันนี้จากนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล ทำให้ผู้ค้าเหล่านี้ฟื้นคืนชีพ สามารถพัฒนาตนเอง ให้อยู่รอด มีความเข้มแข็ง อย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นการกระจายความเจริญเติบโตเข้าสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศได้” นายสนธิรัตน์กล่าว

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้สร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ให้สามารถแข่งขันได้และเป็นร้านค้ามืออาชีพ โดยประสานผู้ผลิตรายย่อย ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตร จากแต่ละภาค ให้มีการเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างภาค ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยที่ผ่านมาได้มีการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแล้ว อาทิ กะปิ น้ำปลา ปลากรอบ ลำไย และสับปะรด ซึ่งกะปิจากจังหวัดระนองมียอดจำหน่ายกว่า 700,000 บาท ภายในวันเดียว
นอกจากนี้ มีโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่แต่ละจังหวัดจัดอบรมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยหลักสูตรการอบรมเบื้องต้น คือ เรื่องภาษี การบริหารจัดการร้านค้า การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า การจัดการสินค้าคงคลัง เทคนิคการขาย การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย เป็นต้น เพื่อพัฒนาให้ร้านค้าเหล่านี้เป็นมืออาชีพ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน เช่น ประชาชนทั่วไป วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ ที่ส่งสินค้าเข้าจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้ Mobile Application หรือที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC แล้ว รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดและอำเภอ และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่, สถาบันการศึกษาที่ร่วมมือในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เศรษฐกิจฐานราก ถุงเงินประชารัฐ ประชารัฐสวัสดิการ