อนุมัติงบกลางปี60 วงเงินกว่า 468 ล.ปรับปรุงแหล่งน้ำ 9 จังหวัด

31 July 2018


อนุมัติงบกลางปี2560 วงเงินกว่า 468 ล.ปรับปรุงแหล่งน้ำ 9 จังหวัด

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (31ก.ค.61) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 468.91 ล้านบาท ให้กองทัพบกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างกองทัพบกกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการปรับปรุงแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้บางส่วน จำนวน 47 โครงการ ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ พะเยา พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี และจังหวัดพัทลุง

โดยจะดำเนินการขุดลอกตะกอนแหล่งน้ำและนำดินไปปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงต้องจัดทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ในการนี้จะประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเพื่อดูรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการทั้งหมดว่า มีพื้นที่ทับซ้อนกันหรือไม่ และโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำนี้จะบรรจุอยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลด้วยครม. งบประมาณ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ