SAIJO DENKI คิดใหม่ทำใหญ่กว่าเดิมด้วย ‘นวัตกรรม’ 

26 July 2018


หากจะพูดถึงเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย “ซัยโจ เด็นกิ” ถือเป็นเจ้าตลาดที่มีชื่อเป็นที่คุ้นหูของผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งขณะนี้ “สมศักดิ์ จิตติพลังศรี” ผู้ก่อตั้งเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทยแบรนด์นี้ กำลังหล่อหลอมฟอร์มตัวลูกชายคนกลาง “ธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ขึ้นมารับผิดชอบงานของครอบครัว โดยสิ่งที่ทายาทคนนี้เข้ามาสานต่อ คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมความแข็งแกร่งแบรนด์ “ซัยโจ เด็นกิ” ที่อยู่มาแล้วกว่า 30 ปีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

“ธันยวัฒน์” ได้นำองค์ความรู้ด้านวิศกรรมคอมพิวเตอร์ของตัวเอง มาผสานกับทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีอยู่ ร่วมกันคิดค้นเทคโนโลยีที่ “ไม่ใช่แค่ดีที่สุด แต่ดียิ่งกว่าเดิม” ภายใต้เป้าหมายการผลิตให้เทคโนโลยีด้านความเย็นของ ซัยโจ เด็นกิ ต้อง “สร้างคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ของกลุ่มลูกค้าแบบสมาร์ท ดิจิทัล ให้เหมาะสมที่สุด และยังต้องประหยัดไฟสูงสุดอีกด้วย”

“เราไม่เพียงผลิตสินค้าเพื่อให้ความเย็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้าน เพื่อมาพัฒนาให้ได้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คิดค้น และทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง”

แม้จะก้าวสู่การเป็นผู้ตัดสินใจในวัยเพียง 30 ปีเศษ แต่การเติบโตมาพร้อมๆ กับการเห็นภาพของคุณพ่อที่ทำงานหนัก ทุ่มเทเวลาทุกๆ นาทีกับการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซัยโจ เด็นกิ ทำให้ทายาทคนนี้ ได้ซึมซับวิธีการทำงาน และความมุ่งมั่นเหล่านั้นมาเต็มที่ การเรียนรู้ภาคปฏิบัติพร้อมกับการขับเคี่ยวในสนามจริง ทำให้ภาพของธุรกิจเครื่องปรับอากาศฝังลึกในความคิดและจิตใจของ “ธันยวัฒน์” ชัดเจน

“สิ่งที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้ในระยะยาว คือ การพัฒนาจากภายในให้แข็งแกร่งที่สุด”

แก่นของการบริหาร ผ่านวิสัยทัศน์ที่มองเห็นการสร้างเส้นทางการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพราะการเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ไม่ใช่แค่ทำตามใบสั่ง เพื่อให้ผู้ค้ารายอื่นนำไปขายต่อ แต่คือการสร้างแบรนด์ให้น่าจดจำด้วยการเป็นผู้นำเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานอย่างแท้จริง ตั้งแต่การริเริ่มสร้างทีมวิศวกร ทีมออกแบบ และทีมที่ปรึกษามากกว่า 60 ชีวิต ประกอบด้วยวิศวกรชาวไทย วิศวกรจากอิตาลี ยุโรป และวิศวกรที่ปรึกษาจากเดนมาร์ก ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ หัวใจของการเติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเครื่องปรับอากาศ

เพราะฉะนั้น คำว่า “นวัตกรรม” ของซัยโจ เด็นกิ จึงไม่หยุดเพียงแค่การคิดพบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยให้อากาศมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แต่คือ “การคิดให้มากกว่า” ไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อน กระบวนการคิดที่พยายามหาทางออกและทางเลือกใหม่ๆ สำหรับผู้ใช้งาน แต่คือ การมองโจทย์ มองบริบท และสถานการณ์ทั้งในประเทศและรอบโลกอย่างเป็นระบบ เพื่อผลิตเครื่องปรับอากาศที่ตรงกับความต้องการของยุคสมัยอย่างแท้จริง

ผลของกระบวนการพัฒนาภายในให้แข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยี ทำให้ซัยโจ เด็นกิ ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า 40-50 ชิ้น/ปี ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศซัยโจ เด็นกิ ยังเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟสูงสุดในประเทศไทย เป็นแบรนด์แรกที่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบปกติ ให้เป็นเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะร่วมกับแอพพลิเคชัน “Saijo Denki” ที่ผสาน 3 เทคโนโลยีสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS การรู้พิกัดและตำแหน่ง ให้สามารถสั่งการได้ในระยะไกล ระบบ Inverter เทคโนโลยีประหยัดไฟที่ทำให้เครื่องปรับอากาศของซัยโจ เด็นกิ ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นจากปกติอีกมากกว่า 50% และระบบ IoT การประยุกต์การสั่งการและการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ให้ผู้ใช้งานไม่ได้สัมผัสแค่ความเย็น แต่ยังเห็นคุณภาพอากาศที่ไหลเวียนอยู่ภายในห้องจากเทคโนโลยีล่าสุด ที่สามารถฟอกอากาศได้มากกว่า PM 2.5 แต่สามารถฟอกฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สุดอย่าง PM 0.1 (Ultrafine Particle) ได้มากถึง 99.9% ภายในเวลา 20 นาที และยังเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจาก ซัยโจ เด็นกิ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันไฟฟ้าญี่ปุ่น เป็นเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทยที่ประทับธงชาติไทย และคำว่า “Made in Thailand” นำเสนอความสามารถทางเทคโนโลยีให้เป็นสินค้าออกของประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิ

“ธันยวัฒน์” บอกว่า หลังผ่านกระบวนการคิดอย่างเข้มข้น เราใช้เวลาในการผลิตและทดลองอีก 2 -3 ปี เพราะฉะนั้น การเป็นองค์กรเล็ก สิ่งที่เราทำได้คือต้องวิ่งให้ไว สร้างเทคโนโลยีของตัวเองให้เข้มแข็งที่สุด ที่สำคัญคือการใช้วิธีการบริหารเสมือนอยู่ในวิกฤติตลอดเวลา วิธีคิดและวิธีทำแบบนี้ จะทำให้เราไม่หยุด ที่สำคัญคือจะทำให้เราไม่ต้องพบคำว่า “วิกฤติ” ในสถานการณ์จริง

เมื่อพัฒนาเครื่องปรับอากาศประเภทแอร์บ้านจนประสบความสำเร็จ และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าในประเทศอย่างแพร่หลาย จนสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย รวมถึงตะวันออกกลาง “ธันยวัฒน์”  จะไม่หยุดการพัฒนาจุดแข็งของธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในครัวเรือน และยังเตรียมพร้อมนำ ซัยโจ เด็นกิ มุ่งสู่ตลาดใหม่กับการผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่หรือแอร์อุตสาหกรรมเต็มตัว อาทิ  AHU Inverter, Chiller Inverter กำลังมากกว่า 600,000-3,000,000 BTU/H  รวมถึง Inverter Air Chiller ขนาด 250 ตัน พร้อมรับงานขนาดใหญ่ในกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล และศูนย์การค้า นอกจากนั้น ยังนำจุดแข็งเรื่องเทคโนโลยีความเย็นเข้าไปเพิ่มสมรรถภาพในการรักษาทางการแพทย์อีกด้วย

“การทำธุรกิจในนาทีนี้ ถ้าเราทำเพราะต้องการผลกำไรผมบอกได้เลยว่าเราอยู่ได้ แต่สำหรับคนซัยโจ เด็นกิ เราทำทุกวันนี้ เพราะเรามีความฝันร่วมกัน เราอยากให้ลูกค้ามองเห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่เมื่อมองไปรอบๆ ตัวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ เราแทบไม่เห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคนไทยเลย เพราะฉะนั้น ที่ซัยโจ เด็นกิ เราจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราไม่หยุดการศึกษาไว้แค่เอกสาร แต่เราลงมือทำ ผมอยากให้มีที่ที่คนไทย วิศวกรไทย ได้แสดงฝีมือ และที่นั่นผมอยากให้เป็นที่ ซัยโจ เด็นกิ”

หน้า 25 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,386 วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561