การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ประจำปี 2561 ให้ชุมชนบ้านบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

24 July 2018


นายสุวัฒน์ แสงประทีป ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ประจำปี 2561 สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้กับชุมชนบ้านบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนในชุมชนบ้านบัวใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ หอประชุม อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561

กิจกรรมโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ประจำปี 2561 เป็นหนึ่งในโครงการของขวัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ประชาชน ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกชุมชนบ้านบัวใหญ่ เพื่อดำเนินโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ ระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในครัวเรือนของชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า อาทิ ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ป้องกัน เบรกเกอร์ RCD หลอดประหยัดพลังงาน LED สายไฟฟ้า เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน รวมถึงแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 129 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 387 คน

ในเวลาต่อมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ส่งมอบโครงการมอบแสงสว่างจากใจ PEA ส่งเสริมการมีไฟฟ้าใช้ ด้วยการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร มอบบ้านผู้ยากไร้โดยมี นางบุปผา ชาวนา บ้านเลขที่ 52 ถนนบัวใหญ่ 3 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้พิการยากไร้ดำรงชีพด้วยเบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นผู้รับมอบ
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลุก TRUST+E ขานรับค่านิยมองค์กร "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม"
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามซื้อขายไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ฐานเศรษฐกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. นครราชสีมา PEA Thansettakij ชุมชนปลอดภัย บ้านบัวใหญ่