Management tools : สร้างกราฟชีวิต ลิขิตการงาน

22 July 2018


 

 

26366

ชีวิตลิขิตได้  ใครจะว่าจริงหรือไม่จริง  แต่การใช้กราฟใยแมงมุม (Spider web chart) หรือที่บางคนเรียกว่ากราฟเรดาร์ (Radar graph) อาจช่วยในการสำรวจตัวตนที่แท้จริงของคุณ และยังช่วยบอกให้เห็นจุดที่เป็นด้านอ่อน ข้อบกพร่อง ที่สมควรทุ่มเทความจริงจังลงไปแก้ไข

อุฟเฟ่ อัลแบค (Uffe Elback) นักเคลื่อนไหวสังคม นักเขียน ผู้ประกอบการ นักการเมืองและหัวหน้าพรรคทางเลือก (Alternative party) ของเดนมาร์ก แนะนำให้เรารู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ เพื่อสำรวจและลิขิตชีวิตของเราเอง โดยเรียกชื่อว่า “เครื่องวัดความคิดเห็นสาธารณะ” (public opinion barometer) โดยใช้กราฟใยแมงมุมในการอธิบายตัวตนที่แท้จริงในการทำงานของแต่ละคน

จินตนาการถึงใยแมงมุม ที่มีเส้นแกนกระจายออกไปทุกทิศทางและมาตัดกันที่ใจกลางของใยแมงมุม  แกนที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นลักษณะตรงกันข้ามของคุณลักษณะของตัวตนของผู้ประเมิน  เช่น
การประเมิน 2 ด้านที่ตรงข้ามกัน คือสิ่งที่ผู้ประเมินต้องวิเคราะห์ว่าตัวตนการทำงานของตัวเอง ณ วันนี้ิเป็นอย่างไร ยังทำงานแบบท้องถิ่น (Local) หรือจำกัดวงแคบๆ ในบริษัท ในชุมชนเล็กๆ ในประเทศ ทำอะไรที่มีผลกระทบเล็กน้อยไปวันๆ หรือก้าวไกลไปในระดับสากล (Global) แล้ว นี่คือ มองเวทีที่เราเล่นอยู่ว่า  เราก้าวไปถึงเวทีระดับใดแล้ว

มองสไตล์การทำงานของตัวเราเองว่า ยังเป็นพวกวีรบุรุษฉายเดี่ยว (Individual)ที่ทำงานคนเดียว เข้ากับใครเขาไม่ได้  หรือรู้จักคบหาสมาคม รู้จักการทำงานเป็นทีม (Team) ที่สามารถเอาความเก่ง ความรู้ความสามารถของผู้อื่นมาช่วยกันเสริมให้เกิดความสำเร็จของงานโดยรวมมากน้อยเพียงไร

พินิจลงไปอีกในเรื่องอุตสาหะที่ใช้ในการทำงาน วันๆที่เราทุ่มเทไปกับงาน เราใช้แรงงานกาย (Body) เคลื่อนไหว แบกหาม หยิบยก ให้เกิดความสำเร็จเป็นด้านหลัก หรือนั่งนิ่งๆใช้สมอง (Brain) ในการคิดวิเคราะห์ วางแผน คิดกลยุทธ์ หาทางแก้ปัญหา พัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้าโดยใช้การคิดเป็นหลัก

ในด้านผลผลิตจากการทำงาน  ลองดูสิว่า สิ่งที่เราทำนั้น เป็นแค่เปลือก ให้ความสำคัญแก่รูปแบบ (Format) เช่น เป็นเอกสารที่ดูดี  เป็นแพ็กเกจจิ้งที่สวยงาม ทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กรอย่างไม่มีข้อบกพร่อง หรือเป็นเรื่องที่สร้างคุณค่าสาระทางเนื้อหา (Content) สรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ นำไปสู่การทำงานใหม่ๆ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรหรือไม่

การจมปลักในเวทีเล็ก   ทำงานแบบโดดเดี่ยว  ใช้สมองเพื่อคิดวิเคราะห์น้อยเกินไป และหลงในรูปแบบมากกว่าเนื้อหาคืออุปสรรคของการพัฒนาตัวตน   การเขียนกราฟชีวิตรูปที่ 1 จึงอาจมีหน้าตาดังนี้
หลังจากนั้น ลอง plot กราฟรูปที่ 2 ที่เป็นความคาดหวัง หรือสิ่งที่ต้องการดูว่าเราอยากลด อยากเปลี่ยน อยากเพิ่มในจุดใดบ้าง และลงสีให้เห็นส่วนต่างๆ ที่เราจะตั้งเป็นเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่จะไปถึง ดังนี้


กราฟิคอ.สมชัย3พล็อตกราฟเสร็จ เราจะเห็นส่วนที่ต้องลด ในด้านขวาของภาพ และส่วนที่ต้องเพิ่มในด้านซ้ายของภาพ เปรียบเสมือนเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานของเรา

ลดการทำงานแบบเวทีเล็ก เลิกวีรชนเอกชน ใช้แรงงานกายให้น้อยลง อย่าไปติดยึดกับรูปแบบมากเกินไป  ผลักดันตนเองให้ก้าวสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น รู้จักทำงานเป็นทีม ใช้ปัญญาให้มาก และเพิ่มความสนใจคุณค่าของเนื้อหา

ชีวิตลิขิตเองได้ครับ| บทความ : Management tools
| โดย: สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการองค์กรอิสระ /ผู้มีภูมิหลังเป็นนักวิชาการด้านการจัดการ
| หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 6 ฉบับ 3385 ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ค.2561


สมชัย ศรีสุทธิยากร Management Tools กราฟชีวิต การงาน