'ปธ.เจโทรกรุงเทพ' นำหอการค้าญี่ปุ่นพบ "สมคิด" เผยเอกชนแดนปลาดิบเกิน 60% สนใจลงทุน EEC

13 July 2018


- 13 ก.ค. 61 - นาย Hiroki Mitsumata ประธาน JETRO Bangkok เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีที่ได้พบ ประธาน JETRO Bangkok อีกครั้ง และยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ชุดใหม่ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทย


ซึ่ง JETRO Bangkok ดำเนินการสำรวจความเห็นของสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ และรายงานรัฐบาลไทย ทุกครึ่งปี เห็นว่า การจัดทำรายงานนี้จะช่วยให้รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนได้ตรงกับความต้องการของเอกชนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกชนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่ค้า และนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจน รัฐบาลไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกการลงทุนของเอกชนในประเทศไทย สามารถแจ้งความต้องการ และข้อจำกัดได้

รายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทย มีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจในรอบหลายๆปี มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทยมั่นใจต่อภาวะการค้าและการส่งออกของไทย ในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นสนใจเข้ามาลงทุนในเขต EEC ในปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่า 60%


ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 17–21 ก.ค. 2561 เพื่อเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย–ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ 4 ร่วมกับนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และในโอกาสการเยือนครั้งนี้ จะได้พบหารือกับประธาน JETRO ญี่ปุ่นด้วย โดยจะมีการเยือนจังหวัดไอจิ และมิเอะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ด้วย


สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ฐานเศรษฐกิจ เจโทร เจโทร กรุงเทพฯ Thansettakij