วิษณุ ชี้ทอท.ต้องทำตามมติผู้ตรวจฯเปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดภาษี

12 July 2018


"วิษณุ" ชี้หาก ทอท. ไม่เปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดภาษีตามมติผู้ตรวจการฯ ผู้ร้องมีสิทธิ์ฟ้องเอาผิด ทอท.ได้

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพล.อ.วิทวัส ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหนังสือส่งไปยังบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อให้ดำเนินการเปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ภายใน 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 ก.ค.นี้ ว่า ตนยังไม่เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว แต่เขามีวิธีออกหนังสือได้หลายแบบ
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากไม่ดำเนินการจะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าออกแบบไหน อาจจะออกแบบเป็นลักษณะมติผู้ตรวจระบุว่าต้องให้ดำเนินการ ถ้าไม่ทำก็ไม่ถึงขนาดผิด แต่ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องทางอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้หากไม่บังคับว่าต้องทำ หนังสือบางฉบับเป็นเพียงคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าแก้ไขได้ก็แก้ไขตาม แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ทำหนังสือตอบกลับไป และเมื่อตอบกลับไปแล้วเขาเข้าใจก็จบ แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็อาจจะทำหนังสือท้วงไปอีกครั้ง และถ้ายังไม่ดำเนินการทำตามเขาก็จะฟ้องร้องผู้บังคับบัญชาการและรายงานต่อไป

เมื่อถามว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า จะต้องไปจนถึงจุดสุดท้ายก่อน เวลานี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องโต้ตอบกันไปมาอยู่ มีหลายเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม เมื่อส่วนราชการตอบกลับไปและเขาเข้าใจ เหตุผลฟังขึ้นก็จบ ยังไม่เป็นเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นต้น แต่ถ้าไปถึงขั้นปลายอาจจะเข้าข่ายและฟ้องมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจะไม่ทำตามก็อธิบายตอบกลับไป และถ้าเขายืนยันว่าต้องทำ ก็ต้องฟ้องร้องกัน ส่วนกรณีดังกล่าวจะไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือไม่ ตนไม่ทราบ เพราะไม่รู้ว่าคืออะไร
“ผมตอบตรงๆยาก เพราะต้องเอาเรื่องมาพูดกันเป็นเรื่องๆ เพราะการไม่ปฏิบัติตามผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เป็นมาตรา 157 ในตัวเอง เพราะมาตรา 157 คือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต แต่ปัญหาคือ อย่างไรเรียกว่าไม่ชอบ อย่างไรเรียกว่าทุจริต ดังนั้นถ้าตอบกลับไปว่าทำตามไม่ได้ เช่น เพราะอย่างนั้น อย่างนี่ เป็นมติครม. ถ้าทำตามจะผิดมติครม.อย่างนั้นเขาก็ไม่ผิด” นายวิษณุ กล่าว