กรมเจ้าท่าปูพรมเร่งหาผู้ประสบภัยเล็งกู้เรือฟินิกซ์-เซเรนาต้าทันที

7 July 2018


กรมเจ้าท่าปูพรมเร่งหาประสบภัยเล็งกู้เรือฟินิกซ์-เซเรนาต้าทันที

กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้า เวลา 09.00 น. ดังนี้ เรือฟินิกซ์ที่ประสบเหตุจมอยู่ทางด้านใต้ ห่างจากเกาะเฮ 1.5 ไมล์ทะเล (2.8 กิโลเมตร) มีผู้ประสบภัย 105 ราย ช่วยเหลือแล้ว 49 ราย เสียชีวิต 33 ราย และยังคงสูญหายอีก 23 ราย

ภารกิจค้นหาผู้สูญหาย เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. โดยทีมนักประดาน้ำจากกองทัพเรือ และอาสาสมัคร และมีการนำอุปกรณ์ดำน้ำ Surface supply เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ภายในเรือฟินิกซ์การค้นหาผู้สูญหายบริเวณผิวน้ำ และทางอากาศยาน มีการวางกำลังเรือจำนวน 12 ลำ ทำการค้นหาแบบปูพรมจากแนวเกิดอุบัติเหตุไปยังพื้นที่บริเวณที่คาดว่าผู้ประสบภัยจะถูกกระแสน้ำพัดพาไป

ทั้งนี้ หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยจะดำเนินการกู้เรือฟินิกซ์และเซเรนาต้าทันที ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เตรียมทีมสำรวจตัวเรือ เพื่อค้นหาเบาะแสประเมินสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการในทันทีที่เรือพ้นจากผิวน้ำ รวมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการค้นหาผู้สูญหาย กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ประสานงาน รวมทั้งหมดมากกว่า 800 คน เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย

กรมเจ้าท่า ยังคงห้ามเรือออกจากฝั่งเพื่ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการค้นหาผู้สูญหาย โดยออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ที่ 19/2561 เรื่อง ห้ามเรือออกจากฝั่ง ซึ่งให้งดเรือทุกลำออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยเด็ดขาดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศูนย์บัญชาการเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม จังหวัดภูเก็ตกรมเจ้าท่า ภูเก็ต เกาะเฮ เรือฟินิกซ์ เซเรนาต้า ผู้สูญหาย