Ricult คว้าเม็ดเงินระดมทุน 1.85 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

3 July 2018


รีคัลท์ (Ricult) สตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระดมทุนได้ 1.85 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ จากการระดมทุนรอบล่าสุด โดย ดีแทค แอคเซอเลอเรท , จันวาณิชย์ กรุ๊ป , เวฟเมกเกอร์ และ 500 Tuktuks ที่ผ่านมา Ricult ระดมทุนได้ 6 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึง 1 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ จากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates การระดมทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทมีเงินทุนรวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
นายอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Ricult ประเทศไทย กล่าวว่า Ricult เป็นสตาร์ตอัพที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม (Double-Bottom Line Startup) ทำธุรกิจที่ให้กับผลลัพท์ทางสังคม (Social Impact) ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยและชุมชนของเหล่าเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยีมาทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น พร้อมช่วยสร้างห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

'รีคัลท์' เข้าร่วมโครงการดีแทค แอคเซอเลอเรท ปีที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนแก่สตาร์ตอัพในรูปแบบของเงินทุน การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลก และออฟฟิศในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ โดยมีการระดมเงินทุนได้ในระดับ Series A ถึง 3 แหล่งทุน และระดับ Seed อีก 8 แหล่งทุน มูลค่ารวม 20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ สตาร์ตอัพจากดีแทค แอคเซอเลอเรท สามารถระดมทุนได้อย่างต่อเนื่องมากถึง 70% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเดียวกันของภูมิภาคที่ 20%


'รีคัลท์'
 เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มอดีตนักศึกษาเก่าจาก MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา Ricult เพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าการเกษตร (Agricultural Value Chain) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ช่วยยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้พ้นจากความยากจน Ricult ได้เปิดตัวไปแล้วในประเทศไทยและประเทศปากีสถาน และได้จัดหาเครื่องมือที่อาศัยการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลสภาพภูมิอากาศเฉพาะจุดย่อย ๆ (Microclimate) ให้แก่เกษตรกรข้อมูลดังกล่าว ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำนายจำนวนผลผลิต ป้องกันแมลงศัตรูพืช การให้ปุ๋ยที่เหมาะสม เวลาในการเก็บเกี่ยวที่สำคัญ และการหมุนเวียนการเพาะปลูกที่ให้ผลดีที่สุด

นายสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ดีแทค แอคเซอเลอเรท กล่าวว่า Ricult เป็นสตาร์ตอัพเพียงรายเดียวในภูมิภาคนี้ ที่สามารถระดมทุนจากมูลนิธิ Gates ได้ และการระดมทุนรอบใหม่นี้จะช่วยให้พวกเขาขยายธุรกิจได้มากขึ้น และยังสามารถให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรทั่วโลกได้มากขึ้น

ดีแทค แอคเซอเลอเรท ได้ช่วยสตาร์ตอัพจำนวน 45 บริษัท ในการเติบโตและประสบความสำเร็จ พวกเขาระดมทุนได้รวมกันทั้งหมดมากกว่า 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ยูโอบีระดมทุนมอบโอกาสการศึกษาเยาวชนโรงเรียนพระดาบส
ผู้ผลิตสื่อปรับแผนธุรกิจ! เตรียมระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ รับมือโฆษณาสื่อวูบ
ฐานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การระดมทุน สตาร์ตอัพ เกษตร ดีแทค แอคเซอเลอเรท ระดมทุน การเกษตร รีคัลท์ Thansettakij Ricult