'พาณิชย์' สั่งทุกกรม! รับมือ 'สงครามการค้า'

28 June 2018
พาณิชย์สั่งทุกกรมเตรียมความพร้อมมาตรการเชิงรุก! รับมือ 'สงครามการค้า' ลามไทยเต็มพิกัด จี้! กรมการค้าต่างประเทศ-ค้าภายใน หามาตรการป้องกันสินค้าทะลักเข้า รายงานผลใน 10 วัน ผวา 'ข้าวโพด-ถั่วเหลืองมะกัน' ไหลเข้าไทย อีกด้านคาดได้อานิสงส์ส่งสินค้าเกษตรไป 4 ตลาดคู่กัดสหรัฐฯ เพิ่ม


 

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เชิญเอกชนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สมาคมธนาคารไทย รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เหล็ก อะลูมิเนียม ยานยนต์และชิ้นส่วน ร่วมประเมินสถานการณ์การออกมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงมาตรการตอบโต้ของประเทศที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประเมินผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือ (26 มิ.ย. 61)

ทั้งนี้ มาตรการของสหรัฐฯ เริ่มส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยแล้ว เช่น การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องซักผ้าและโซลาร์เซลล์ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นปี ทำให้ไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ ได้ลดลง เปรียบเทียบมูลค่าส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ กับปีก่อนหน้า พบว่า มูลค่าการส่งออกเครื่องซักผ้าลดลงมากกว่า 30% และโซลาร์เซลล์ลดลงมากกว่า 50% ส่วนในสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมก็มีแนวโน้มว่าจะส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงเช่นกัน
"สำหรับการขึ้นภาษีในกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาของจีน จะเริ่มบังคับใช้ในเดือน ก.ค. ซึ่งจากการประเมินของกระทรวงพาณิชย์ในภาพรวมแล้ว ไทยยังไม่ได้รับผลกระทบทางลบ"

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังไม่พบการส่งออกสินค้าที่เข้าข่ายถูกขึ้นภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทะลักเข้ามาไทยสูงขึ้นกว่าปกติ แต่ได้เตรียมการรองรับไว้แล้ว โดยกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มาตรการเชิงรุก เช่น การหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เร่งเจรจา FTA หรือ สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ มาตรการเชิงรับ เช่น การป้องกันเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรองรับสินค้าที่จะทะลักเข้าไทย โดยได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัดประชุมรายสินค้า เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ต่อไป
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศไปดูในเรื่องมาตรการสวมสิทธิ์ รวมถึงมาตรการป้องกันการทะลักของสินค้าเข้ามาในไทย ในสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้ทะลักเข้ามา ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะต้องหารือกับภาคเอกชนและให้รายงานกลับมาภายใน 10 วัน ส่วนกรมการค้าภายในให้รับผิดชอบเรื่องสินค้าเกษตรที่คาดว่าน่าจะทะลักเข้ามา เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ซึ่งหากเป็นสินค้าที่ไทยขาดแคลน อาจจะไม่มีผลกระทบ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่เข้ามาทดแทน จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและหามาตรการป้องกัน ในขณะที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้สั่งการให้เฝ้าระวังเรื่องสินค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการส่งออก ให้ช่วยหาตลาดใหม่มาทดแทนในตลาดที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบ และกรมเจรจาการค้าฯ เร่งเจรจาเอฟทีเอที่เป็นประโยชน์กับไทย

ด้าน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สนค. ประเมินว่า สงครามการค้าทำให้โครงสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนไป โดยกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบมีแรงจูงใจแสวงหาพันธมิตรทางการค้าใหม่ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพการค้าในระยะยาว ซึ่งจากการวิเคราะห์ของ สนค. โดยรวมแล้ว ไทยจะยังได้ประโยชน์จาการส่งสินค้าไปขายทดแทนได้ เช่น สินค้ายานยนต์และส่วนประกอบ ไทยมีโอกาสส่งออกทดแทนจีนในตลาดสหรัฐฯ รวมถึงส่งออกสินค้าทดแทนสหรัฐฯ ในตลาดจีนมากขึ้น สินค้าเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง มะพร้าว ชิ้นส่วนสัตว์ปีก ไทยมีโอกาสส่งออกสินค้าไปยัง 4 ประเทศ ที่ออกมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ ได้แก่ จีน แคนาดา เม็กซิโก และสหภาพยุโรป (อียู) ปลาปรุงแต่ง เนื้อสัตว์ และส่วนประกอบ มีโอกาสทดแทนสินค้าจากสหรัฐฯ ในตลาดจีนและแคนาดา

 

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
ประธาน สรท.น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธาน สรท. กล่าวว่า สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้านี้จะต้องดูเป็นรายการและรายละเอียดแต่ละสินค้าไป ที่น่าห่วง คือ สินค้าเกษตรที่คาดว่าน่าจะมีสินค้าเข้าทดแทนสินค้าเกษตรของไทย เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด แต่ถ้าทะลักเข้ามาในส่วนที่ไทยขาด ก็อาจจะมีผลดีในเรื่องราคา แต่ถ้าทะลักเข้ามาในช่วงที่ไทยมีสินค้าอยู่ ก็จะกระทบเรื่องราคาในประเทศได้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่ชัดเจนน่าจะเห็นผลใน 2-3 เดือนข้างหน้า


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,378 วันที่ 28-30 มิ.ย. 2561 หน้า 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
คาดตลาดหุ้นปรับลงต่อ สงครามการค้ากดดัน
หุ้นไทยอ่อนตัวมีโอกาสแตะ1600 จุดกังวลสงครามการค้าตึงเครียดมากขึ้น
สหรัฐอเมริกา ฐานเศรษฐกิจ กรมการค้าต่างประเทศ ข้าวโพด พาณิชย์ สงครามการค้า ถั่วเหลือง Thansettakij