"วีระศักดิ์" ร่วมเปิดงาน 'TIFDF 2018' ชี้ ปี 60 กวาดรายได้ภาพยนต์ต่างชาติกว่า 3 พันล้านบาท

21 June 2018


กรมการท่องเที่ยว จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในไทย ตอกย้ำนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดึงดูดกองถ่ายทำจากต่างประเทศ มุ่งสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีวิถีไทยนำเสนอสีสัน ความหลากหลายที่ผสมกลมกลืนของประเทศไทย กับโจทย์การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์ใน 8 คลัสเตอร์ท่องเที่ยว ชี้ไทยในการเป็นโลเคชั่นยอดนิยมอันดับ 1 ในเอเชีย ที่มีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำมากที่สุด โดยในปี 60 มีเข้ามาถ่ายทำมากถึง 810 เรื่อง สร้างรายได้มากกว่า 3 พันล้านบาท

- 20 มิ.ย. 61 - นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF 2018 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยผ่านกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย พร้อมเผยแพร่ศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และความพร้อมด้านการให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องวิถีไทย และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีระดับ มีความสวยงาม มีคุณภาพ และปลอดภัย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนั้น มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการนำเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศ แต่ยังเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย”


ในปีนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Colorful Thailand - A True Sense of Thailand's Film Destinations ที่นำเสนอความหลากหลายในแต่ละด้านของประเทศไทยทั้งสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ทางธรรมชาติ โบราณสถาน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ วัฒนธรรม ประเพณี สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกำหนดให้เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมามีทีมผู้สร้าง ผู้ผลิต กองถ่ายทำจากต่างประเทศ ทั้งภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ สารคดี เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยมากถึง 810 เรื่อง สร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยประกาศให้มีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย (Incentive Measures) เป็นครั้งแรก จึงทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลกสนใจและตัดสินใจเลือกเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยภาพยนตร์ที่ได้รับพิจารณาการคืนเงินไปแล้ว มีจำนวน 2 เรื่อง จากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เรื่อง Changeland และ Triple Threat แต่ละเรื่องมีการใช้จ่ายเงินในประเทศไทยเกิน 50 ล้านบาท ซึ่งถ้ามองโดยภาพรวมประเทศไทยได้รับประโยชน์ทั้งจากเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุน ทำให้เกิดการสร้างงาน กระจายรายได้ลงสู่ทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ รวมทั้งศักยภาพทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงานคนไทย อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำ และสตูดิโอขนาดมาตรฐาน ที่สามารถรองรับการทำงานของทีมผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลก

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เผยว่า ในปีนี้กิจกรรมได้ดำเนินตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่อยู่ภายใต้ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการนำเสนอสถานที่สวยงามในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทย โดยการจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2561 มีตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 ก.ค. 2561 โดยปีนี้มีกิจกรรม หลักๆ คือ


1. การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 15 ก.ค. 2561 ที่เริ่มเปิดรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักศึกษาด้านภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. และปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมนักศึกษาต่างชาติ ทีมละ 2 คน ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ปีนี้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 277 ทีม จาก 39 ประเทศ

โดยการคัดเลือกจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านภาพยนตร์ กรรมการพิจารณาบทภาพยนตร์ เป็นต้น ร่วมกันคัดเลือกให้เหลือ 24 ทีม และในแต่ละทีมจะมีการคัดเลือกนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพื่อทำหน้าที่เป็น Production Assistant หรือผู้ช่วยผู้ผลิต ซึ่งมีความเข้าใจในงานถ่ายทำภาพยนตร์และมีหน้าที่ในการประสานงานกับสถานที่ถ่ายทำต่างๆ ให้กับทีมนักศึกษาต่างชาติ ทีมละ 1 คน ดังนั้นในแต่ละทีมจะประกอบไปด้วย นักศึกษาต่างชาติ 2 คน ทำหน้าที่ผลิตภาพยนตร์และนักศึกษาไทย 1 คนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการผลิต เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานต่างชาติและทีมงานไทย และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านภาพยนตร์ร่วมกัน ซึ่งทีมนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ถ่ายทำในพื้นที่ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายการท่องเที่ยว


ทั้งนี้ กลุ่มผู้เข้าแข่งขันได้รับโจทย์การแข่งขันภายใต้แนวคิดวิถีไทย เพื่อนำเสนอสีสันความงดงามของสถานที่ต่างๆ ทั้งในด้านธรรมชาติ เสน่ห์ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ความเป็นวิถีไทย ซึ่งล้วนเป็นสีสันของประเทศไทย

โดยสื่อจากมุมมองต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดสู่ภาพยนตร์สั้น โดยจะมีรางวัลชนะเลิศประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 รางวัลและมีรางวัลยอดเยี่ยม (Grand Prize) 1 รางวัล และ ประเภททีมนักศึกษาไทย ทีมละ 2 คน ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย สมัครเข้ามาจำนวน 36 ทีม

โดยการคัดเลือกจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณโสฬส สุขุม และคุณโสภณ ศักดาพิศิษฏ์ ร่วมกันให้คำแนะนำและคัดเลือกทีมนักศึกษาไทยให้เหลือ 15 ทีม โดยกำหนดให้ถ่ายทำภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสามารถเลือกจังหวัดที่ถ่ายทำได้ทั่วประเทศไทย โดยกำหนดให้มีผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกภาคละ 3 ทีม โดยจะมี 3 รางวัล คือ รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล


2. การจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย (Thailand on Screen) อีกหนึ่งกิจกรรมที่คืนความสุขให้ประชาชน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–15 ก.ค. 2561 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 7 เรื่อง เป็นภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา 3 เรื่อง เช่น “Kick Boxer 1 และ 2 และจากประเทศต่างๆ ทั้ง ญี่ปุ่น เกาหลี สวีเดน ฝรั่งเศส ที่จะทำให้เกิดกระแสตามรอยภาพยนตร์ มาฉายสร้างความประทับใจให้คนไทยได้รับชมกันอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มเปิดจองบัตรทางโทรศัพท์หมายเลข 09-7045-8526 ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2561 หรือจองบัตรที่หน้าโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

3. การประกาศรางวัลการแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย (Awards Ceremony) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 ก.ค. 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน โดยในงานนี้จะมีทั้งดาราดังไทยและต่างชาติ รวมไปถึงบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะมาร่วมงานด้วยมากมาย


“กิจกรรมทั้งหมดนี้ มีจุดประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทย รู้สึกอยากมาเยือน มาสัมผัสความงดงามของสถานที่ต่างๆ ที่ได้มีการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกผ่านภาพยนตร์ ของทีมผู้สร้างผู้ผลิต ที่ได้เลือกประเทศไทยเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ รวมไปถึงการสนับสนุนบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างชาติที่จะมาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีไทย และตอกย้ำความเป็นผู้นำของไทยในการท่องเที่ยว และถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สามารถรองรับทีมงานระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายอนันต์ กล่าว


การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมภาพยนต์ ภาพยนต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เทศกาลภาพยนต์ TIFDF 2018