‘พาณิชย์’ ปิ๊งไอเดียเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร

20 June 2018


‘พาณิชย์’ ปิ๊งไอเดียเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนไทยนำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายในงานที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศหลายเวทีตลอดเดือนกรกฎาคม พร้อมหาลู่ทางการจำหน่ายสู่ตลาดโลกในอนาคต

- 20 มิ.ย. 61 - นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ขานรับแนวนโยบายของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ที่ให้เร่งหาตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรของไทย เปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สินค้าเกษตร และสินค้าฮาลาล นำผลิตภัณฑ์มาโชว์ และจำหน่ายสินค้าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศระดับใหญ่ที่สำคัญในหลายเวทีที่กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม

ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ การประชุมคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุน ไทย–สหภาพยุโรป วันที่ 2-3 ก.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วม (JSC) ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร ไทย-บาห์เรน วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 และการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครั้งที่ 23 วันที่ 17-27 ก.ค. 2561

โดยเฉพาะการประชุม RCEP ที่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมกว่า 800 คนเข้าร่วม

นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว นับเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตร หัตถกรรม และสินค้าฮาลาลของไทย ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากนานาประเทศทั่วโลกได้เห็น ศักยภาพสินค้าไทย และที่สำคัญกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะได้หยิบยกเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเหล่านี้ขึ้นหารือในการประชุมเพื่อหาลู่ทางการจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวสู่ตลาดโลกในอนาคตด้วย


กระทรวงพาณิชย์ ฐานเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เกษตร Thansettakij