ประยุทธ์ชี้! พัฒนาท้องถิ่น 'งบ' ลงทุกภาคใกล้เคียงกัน

17 June 2018


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า "พี่น้องประชาชนที่รักครับ, สำหรับการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งสำคัญนะครับ คำว่า 'ท้องถิ่น' ก็หมายถึง อปท. มีประกอบไปด้วย ทั้ง อบจ. , เทศบาล , อบต. นะครับ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ สำหรับภูมิภาคนั้น จากการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ จะมีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ก็ให้เข้าใจด้วยนะครับ ส่วนภูมิถาคที่เล็กที่สุด ก็คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

ในการลงพื้นที่ของผมนั้น ประกอบไปด้วย ทั้งผม และคณะรัฐมนตรี แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ก็ลงไป เพื่อจะพบปะพี่น้องประชาชน รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติการนะครับ ซึ่งให้ทุกกระทรวงได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้วย เพิ่มการเรียนรู้ในเรื่องของหลักการต่าง ๆ ทั้งหมดที่รัฐบาลได้ทำลงไปใหม่ พร้อมทั้งให้เข้าใจถึงกฎหมายใหม่ ๆ นะครับ เพื่อเขาจะได้ทำความเข้าใจกับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ต้องสร้างความไว้วางใจระหว่างกันนะครับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทุกคนเท่าที่ผมเห็นก็พยายามตั้งใจนะครับ ในการทำงานอย่างเต็มที่ อาจจะมีบกพร่องอยู่บ้าง ก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้มีการปรับแก้ ให้ตรงความต้องการของประชาชนนะครับ ข้าราชการก็ต้องเสียสละ ต้องอดทน ในการพูดคุย แล้วก็เตรียมความรู้ของตัวเองให้พร้อม ผมเองนั้นไม่ต้องการทำงานเพียงแค่คิดนโยบาย แล้วนั่งอยู่บน "หอคอยงาช้าง" อย่างที่เขาว่ากันนะครับ

เมื่อเราคิดโครงการมาแล้ว ลงพื้นที่ไม่ทั่วถึงก็พัฒนายากนะครับ ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้น เพราะว่าอาจจะไปลงในพื้นที่ของฝ่ายรัฐบาลมากเกินไป พื้นที่ฝ่ายค้านไม่ได้ หรือได้น้อย เพราะฉะนั้น เราได้มีการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณไปสู่ภาค ไปสู่กลุ่มจังหวัด ไปสู่จังหวัด แล้วก็ท้องถิ่น ทั้งหมด คือ งบประมาณที่ต้องมาเสริมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ใช่มุ่งหวังเพียงแค่ทำกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งเท่านั้น
การทำโครงการต่าง ๆ นั้น ต้องทำเพื่อสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ขณะเดียวกันต้องเสริมภารกิจของหน่วยงานอื่นไปด้วยนะครับ อย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. ทั้งหมดนี้จะต้องมีความเข้มแข็งนะครับ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และมีการพัฒนาต่อยอดออกไปได้นะครับ ไม่อย่างนั้นก็ไม่เท่าเทียม ต่ออะไรก็ไม่ได้

บางพื้นที่ขยายได้ เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ได้นะครับ บางพื้นที่ไม่ได้ ในความต้องการพื้นฐานก็ยังไม่ครบเลย อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นข้อเสียของในช่วงการทำงานที่ผ่านมา แม้กระทั่งวันนี้ในปัจจุบัน เราก็พยายามจะกวดขันในเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องของประชาชนนะครับที่จะช่วยได้ตรงนี้ เพราะว่าวันนี้ รัฐบาล คสช. กอ.รมน. ก็ได้ไปสัมผัสกับพื้นที่ ทั้งด้วยตัวผมเองนะครับ แล้วก็หน่วยงานที่ผมกล่าวไปแล้ว ได้ไปทำการพบปะพี่น้องประชาชน กลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ใช่งานการเมืองนะครับ เข้าไปเพื่อรับฟังปัญหา เข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
ให้ตรงกับความต้องการ จัดลำดับความเร่งด่วน ความเดือดร้อน โดยจะต้องปรับแผนงาน โครงการของรัฐบาลที่จัดทำไว้ได้นะครับล่วงหน้า เพราะว่าทำจากข้อมูล ฐานข้อมูล แต่ทั้งนี้ต้องไปฟังประชนด้วยนะครับ เมื่อกลับมาจากการลงพื้นที่ทุกครั้ง เราก็ได้เห็นข้อมูลใหม่ ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รับทราบถึงภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชน ความร่วมมือของพี่น้องในชุมชน ความยากลำบากของประชาชน

ที่สำคัญ ก็คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องหลายคน ในการที่พร้อมจะเรียนรู้ ปรับตัว เปิดใจ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และเชื่อมั่นในความพยายาม การใฝ่หาความรู้ ว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด เหมือนกับเราเข้าไปซึมซับ "พลังบวก" และ "มิตรภาพ" นะครับ จากแววตา จากการแสดงออกของประชาชน ทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ให้กำลังใจผม คณะรัฐมนตรีทุกคน เราก็พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรค พร้อมที่จะเดินหน้าประเทศของเราไปให้เกิดความยั่งยืนให้ได้นะครับ โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
การที่ลงไปดูนั้นหมายความถึงว่า ในเมื่อเราคิดโครงการจากข้างบนลงไป จากข้อมูลพื้นฐานของหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน เราก็ต้องจัดทำแผนงานโครงการไว้ล่วงหน้านะครับ แต่เมื่อไปพบประชาชนแล้วนี่ เราก็จะเห็นถึงความต้องการของเขา ซึ่งอาจจะมีตรงกัน มีบางส่วนที่ไม่ตรงกัน ส่วนที่ไม่ตรงกัน ถ้าลำบากมาก เราก็ต้องทำให้เขาก่อนนะครับ มีการปรับแผนงาน งบประมาณลงไปให้เขาให้ได้ หรือไม่ถ้าเร่งด่วนจริง ๆ ก็อาจจะต้องหางบกลาง หรืองบอื่น ๆ เติมลงไปให้ได้มิฉะนั้นแล้วก็ไม่ตรง ไม่ทันเวลานะครับ

แต่ก็ต้องเห็นใจกันบ้าง เพราะว่างบประมาณจำนวนมากนะครับ ถ้าทำพร้อมกันทั้งหมด คือ ปัญหานั่นแหละ แต่ต้องทำให้พื้นที่ใดก็ตามที่มีความขาดแคลน พื้นที่ใดก็ตามที่มีความเดือดร้อนก่อน ความเสียหายมาก เราก็ต้องแก้ไขดูแลเขาก่อทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับ
สำหรับความทั่วถึงนั่น ก็คือ เราใช้งบประมาณลงทุกภาค ที่มีความใกล้เคียงกันนะครับ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะภาคใดก็ตาม ใน 6 ภาคของเรา ในปัจจุบันนั้น งบประมาณจะใกล้เคียงกัน เพราะมีการจัดงบประมาณในทั้ง ภาค, กลุ่มจังหวัด และจังหวัด และในส่วนของงบบูรณาการ งบงานตามนโยบายเข้าไปอีกนะครับ"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
อัดงบหมู่บ้าน เพิ่ม 2 หมื่นล้าน ‘นที’ ปัดรัฐหาเสียงล่วงหน้า
เทงบ! รับร้านอาหารบูม แบรนด์ดังแห่ขยายสาขา-พัฒนาสินค้าใหม่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ ท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น งบ Thansettakij