ปลุกประมงพื้นบ้าน1.5 หมื่นลำเร่งต่อใบอนุญาตใช้เรือก่อนเป็นเรือเถื่อน

12 June 2018


เจ้าท่าตื่น! แจ้งเตือนประมงพื้นบ้าน 1.5 หมื่นลำให้ต่อใบอนุญาตใช้เรือ เผยเกิน 30 วัน จะถูกถอนทะเบียนเรือทันทีกลายเป็นเรือเถื่อนทันทีตามพ.ร.ก.เรือไทยฉบับใหม่

แหล่งข่าวจากกรมเจ้าท่า เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เรือประมงพื้นบ้านร่วม 1.5 หมื่นลำ ที่ขณะนี้ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุเกินกว่า 30 วัน ที่จะต้องถูกถอนทะเบียนเรือตาม พ.ร.ก.เรือไทยฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ไปต่ออายุก่อนจะถูกเจ้าท่าถอนทะเบียนเรือ เพราะหลังจากนี้เจ้าท่าจะมีระเบียบห้ามไม่ให้เรือที่ถูกถอนทะเบียนนำเรือลำนั้นมาจดทะเบียนเรือได้อีก


ด้านนายธนพร ศรียางกูล ที่ปรึกษา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ปลายปีนี้ทางกรมประมงจะมีการจัดระเบียบกองเรือประมงพื้นบ้านใหม่จะมีการสำรวจเรือประมงพื้นบ้าน โดยการวัดขนาดเรือ พร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ ปัจจุบันเรือประมงพื้นบ้านไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าใดกันแน่ แต่ที่มีการประเมินเบื้องต้นกว่า 3 หมื่นลำ

อนึ่งที่มาของการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน สืบเนื่องจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องจนทำให้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเซ็นลงนาม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมานั้นจนเป็นที่มาของการหารือกันในวันที่ 18 เมษายน 2561 (ครั้งแรก) ที่กรมประมง

“สาระสำคัญที่ต้องการขึ้นทะเบียนชาวประมงพื้นบ้านเพราะ 1.ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถ ขอ “ใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน” เพราะติดล๊อค มาตรา34 2.ทำให้ไม่มีสถานะเป็นชาวประมง(พื้นบ้าน)ของประเทศนี้ และ 3.หากเกิดภัยพิบัติจะไม่ได้สิทธิ ยังมีคนอาชีพอื่นๆ “สวมรอย” เป็นชาวประมงพื้นบ้าน รับเงิน/ความช่วยเหลือไปเสียแทน”กรมเจ้าท่า เรือประมง ประมงพื้นบ้าน ใบอนุญาต