‘บลจ.กสิกรไทย’ รุกดิจิตอล ตั้งเป้า 5 ปี ยอดลงทุนผ่านออนไลน์ 80%

25 June 2018


บลจ.กสิกรไทยฯ เปิดแผนครึ่งปีหลัง เดินหน้าครองแชมป์กองทุนรวมต่อเนื่องพร้อมพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์ม นำนวัตกรรม Big Data สร้างพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้ารายบุคคล ตั้งเป้ายอดผู้ลงทุนผ่านดิจิตอลปี 66 เพิ่มขึ้นเป็น 80% ของลูกค้าทั้งหมด

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า เป้าหมายและกลยุทธ์ในช่วงครึ่งหลังปี 2561 บริษัทยังคงต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึงช่องทางการให้บริการและเครื่องมือช่วยการลงทุนต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นบลจ.แห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์ม พร้อมมุ่งหน้าสู่ความเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนผ่านระบบดิจิตอล (Digital Wealth Advisor)

โดยครั้งปีหลังนี้ บริษัทเตรียมเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของแอพพลิเคชันกองทุนรวม (K-My Funds) พร้อมด้วยแอพพลิเคชันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (K-My PVD) โดยเน้นนำนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการพอร์ตลงทุนของลูกค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคล (Personalize) เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนอย่างมั่นใจพร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนที่เต็มศักยภาพของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน ใช้ Big Data Analysis เข้ามาช่วยวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้จากข้อมูลของอุตสาหกรรมย้อนหลังในช่วง 10 ปี พบว่า แนวโน้มการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ผู้ลงทุนค่อยๆลดการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตํ่า และหันมาเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนที่จะได้รับย่อมมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นด้วย บริษัทจึงมีหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า ส่วนชดเชยความเสี่ยงหรือผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มขึ้นนั้น มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแล้วอย่างแท้จริง ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยของลูกค้ากองทุนรวมในช่วง 16 เดือนที่ผ่านมา ยังอยู่ในระดับตํ่าที่ 2.9% ขณะที่หากลูกค้ามีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสมตามพอร์ตการลงทุนที่แนะนำซึ่งเหมาะกับระดับความเสี่ยงของตนเองแล้ว จะสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ถึง 11.4%

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบดิจิตอลช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีลูกค้ากองทุนรวมที่ลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10% ซึ่งยอด ณ สิ้นปี 2560 มีสัดส่วน 42% จากจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม และตั้งเป้าฐานลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลสิ้นปีนี้ เพิ่มเป็น 60% และคาดว่า ภายในปี 2566 จะเพิ่มเป็น 80% หรือคิดเป็นลูกค้ากองทุนรวมที่ลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอล 800,000 ราย

สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทยฯเติบโตอยู่ขึ้น 2.5% โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ(AUM) ที่ 1.34 ล้านล้านบาท แยกเป็นรายธุรกิจกองทุนรวม 1.02 ล้านล้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1.95แสนล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคล 1.25 แสนล้านบาท ซึ่งยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นับว่า มีตัวเลขเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี เมื่อเทียบทั้ง 3 ธุรกิจ โดยเติบโตที่ 12.3% ขณะที่กองทุนส่วนบุคคลเติบโตที่7.2% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีต่อบลจ.กสิกรไทยฯมากยิ่งขึ้น

หน้า 19 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,374 วันที่ 14-16 มิ.ย. 2561


บลจ.กสิกรไทย BIG Data