นบข. ไฟเขียวขายข้าวสต๊อกรัฐ 4.37 หมื่นตัน

4 June 2018


- 4 มิ.ย. 61 - นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้ชนะการประมูล 9 ราย ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 534.08 ล้านบาท พร้อมเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน โดยเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเงื่อนไขการประมูลในวันที่ 5 มิ.ย.

นายอดุลย์ กล่าวว่า คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ ออกประกาศระบายข้าวสต๊อกรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา 35 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 9 ราย ใน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้พิจารณาราคาเสนอซื้อสูงสุด เทียบกับราคาจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐที่ผ่านมา และได้สรุปเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีในรองประธานกรรมการ นบข. รับคำสั่งของประธานกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกรัฐ ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด 9 ราย ใน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน คิดเป็น 100% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล ราคา 534.08 ล้านบาท จากนี้จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วันทำการ

นายอดุลย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ประธานกรรมการ นบข. เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน

นายอดุลย์ กล่าวว่า ประกอบด้วยจำหน่ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 14 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ ปริมาณรวม 1.49 ล้านตัน จำนวน 91 คลัง ใน 19 จังหวัด และจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 15 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 ปริมาณรวม 0.54 ล้านตัน จำนวน 80 คลัง ใน 27 จังหวัด


ฐานเศรษฐกิจ ข้าว นบข. Thansettakij