จับตา! ประชุมผู้ถือหุ้น AYUD ขอมติออกวอแรนต์เพิ่มทุน เกมส์หุ้นปลุกดีล! ควบรวม 'อลิอันซ์'

20 April 2018


จับตาประชุมผู้ถือหุ้น AYUD วันที่ 20 เม.ย. นี้ ขอมติออกวอแรนต์เพิ่มทุน เกมส์หุ้นปลุกดีลควบรวม “อลิอันซ์”

บมจ.ศรีอยุธยา แคปิตอล หรือ AYUD จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 20 เม.ย. 2561 เพื่อขออนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant หลังจากที่ประชุมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ได้พิจารณาให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (บริษัทลูก) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย

ซึ่งมติผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย 67.68% ไม่เห็นด้วย 27.37% และงดออกเสียง 4.93% ซึ่งแม้เสียงข้างมากเห็นด้วย แต่ยังน้อยกว่า 75% ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ยังไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย ได้

ทั้งนี้ AYUD ประประกาศงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทให้เหตุผลว่า สำรองไว้สำหรับการขยายกิจการในอนาคต และประกาศเพิ่มทุนด้วยการออกวอแรนต์ AYUD-W1 จำนวน 125 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิที่หุ้นละ 39 บาท จึงเป็นที่จับตาว่า เพราะคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ให้เหตุผลต่อผู้ถือหุ้นว่า “จะเพิ่มทุนไปด้วยเหตุผลอะไร”โดยนักลงทุนได้ตั้งข้อสังเกตุว่า หากผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เม.ย. 2561 ลงมติให้เพิ่มทุนได้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น เพราะระยะเวลาการแปลงสิทธิ AYUD-W1 รอบแรก ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิด คือ วันที่ 15 มิ.ย. 2561 ทำให้นักลงทุนรายย่อยอาจเตรียมตัวไม่ทัน และหากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีเสียงเพียงพอแล้ว เกรงว่าจะปลุกดีลควบรวมอลิอันซ์ที่เคยถูกผู้ถือหุ้นลงมติไม่เห็นด้วย มาดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง”


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"อานนท์"นั่งซีอีโอศรีอยุธยาฯ
AYUD ราคาซิลลิ่งรับเพิ่มทุนรวมธุรกิจประกันภัยกลุ่มอลิอันซ์
ฐานเศรษฐกิจ เพิ่มทุน ประชุมผู้ถือหุ้น อลิอันซ์ AYUD Thansettakij ผู้ถือหุ้น AYUD หุ้น AYUD ออกวอแรนต์ ควบรวมอลิอันซ์