สหกรณ์สโมสรรถไฟยันเดินหน้าต่อมีรายรับจากเงินฝากและเงินกู้หมุนเวียน

6 April 2018


สหกรณ์สโมสรรถไฟยันเดินหน้าต่อมีรายรับจากเงินฝากและเงินกู้หมุนเวียน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าถึงขณะนี้แม้สหกรณ์ฯ จะไม่มีสภาพคล่อง แต่ธุรกิจยังสามารถรันต่อได้ เนื่องจากสหกรณ์ ฯยังมีรายรับจากเงินฝากและเงินกู้ที่สมาชิกนำมาชำระคืนเดือนละ 30-50 ล้านบาท ดังนั้นแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ หลังเจรจากับเจ้าหนี้ 14 แห่ง มูลหนี้รวมประมาณ 2,200 ล้านบาท ( จำนวนนี้2 แห่ง เป็นธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทย มูลหนี้ 200 ล้านบาท ) เจ้าหนี้จะลดดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้

“ เจ้าหนี้ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดี เพราะอยากให้ธุรกิจรันต่อไปได้ จึงยอมลดดอกเบี้ยและยืดเวลาชำระหนี้ โดยการเจรจาเห็นตรงกันว่า วงเงินที่เข้ามาเดือนละ 30-50 ล้านบาท จะนำไปชำระเจ้าหนี้ครึ่งหนึ่งและให้สมาชิกกู้ครึ่งหนึ่งก่อน เพราะหากต้องจ่ายให้เจ้าหนี้ทั้งหมด แต่ละเดือนจะไม่เหลือให้สมาชิก
ยืนยันว่าฐานะของสหกรณ์ฯยังไปได้ เพราะยังมีกู้ของสมาชิกอีก 2,000 ล้านบาท ส่วนนี้ไม่มีปัญหาเลยมีการชำระคืนทุกเดือน จะต่างจากกรณีของสหกรณ์คลองจั่นที่ชะงักไปทั้งหมด โดยหลังจากนี้คณะกรรมการสหกรณ์ ฯที่ตั้งขึ้นชั่วคราว จะประชุมแผนปรับโครงสร้างหนี้ก่อนมีมติออกเป็นทางการ “แนวทางดังกล่าว จะทำให้คืนหนี้เจ้าหนี้ได้ปีละ 180-300 ล้านบาท คาดใช้เวลา 10 ปี จะจ่ายได้ทั้งหมด และหากหลักประกันนำไปขายทอดตลาดมีมูลค่า ก็จะช่วยการชำระหนี้หมดเร็วกว่าแผนที่วางไว้ ปัจจุบันทรัพย์ดังกล่าวซึ่งเป็นที่ดินรวม 600 ไร่ ในโครงการบ้านจัดสรร อาลีบาบาลีฟวิ่งเฮ้าส์ และโครงการบุญสิตา ตั้งอยู่ตำบล/อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ยังจำนองอยู่กับสถาบันการเงินที่อดีตประธานบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ คือนายบุญส่ง หงส์ทอง นำไปค้ำประกันเงินกู้ตัวเอง

ส่วนการดำเนินคดีกับคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 7-11 ที่เกี่ยวข้อง ( มีนายบุญส่ง หงษ์ทอง และนายนรินทร์ โพธิ์ศรี เป็นประธานกรรมการโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่ง ) ได้เร่งให้นายทะเบียนสหกรณ์ ไปยื่นฟ้อง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานอัยการ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ใช้อำนาจนายทะเบียนที่2/2561 สั่งปลดคณะกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟชุดที่ 12 ทั้งคณะจำนวน 9 ราย หลังเพิกเฉยไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกรรมการชุดเก่าที่ทำผิดระเบียบปล่อยเงินกู้จนสหกรณ์เสียหายกว่า 2,195 ล้านบาท ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ ตามมาตรา 22 (1) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม2560 ให้ดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 7-11 จนพ้นกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้เมื่อวันที่10 มกราคม2561 พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เป็นการชั่วคราวจำนวน 15 ราย เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน ภายใน 180 วัน
ทั้งนี้ ปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างปี 2555 – 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้มีการอนุมัติและจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก 6 ราย รวม 199 สัญญา เป็นจำนวนเงิน 2,285.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินกู้เกินกว่าระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จึงถือว่ามีการกระทำละเมิดต่อสหกรณ์ฯ ก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 2,195 ล้านบาทเงินฝาก เงินกู้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปรับโครงสร้างหนี้ สหกรณ์สโมสรรถไฟ