สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1 April 2018


จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี 2562 ตามที่นายกฯได้ประกาศไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามโรดแมปที่รัฐบาลได้กำหนด ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เริ่มมีให้เห็นเป็นระยะๆ ทำให้หลายฝ่ายจับตามองและต่างแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งอย่างหลากหลาย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,130 คน ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กรณี การให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ
1.1) กลุ่มวาดะห์ จะจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ"พรรคประชาชาติ" เป็นทางเลือกให้กับประชาชนทางภาคใต้
อันดับ 1 เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ ขอให้ตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 42.20%
อันดับ 2 มีตัวเลือกมากขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ 30.04%
อันดับ 3 ประชาชนรู้จัก เป็นคนในพื้นที่ ต้องรอดูนโยบาย 27.76%

1.2) บก.ลายจุด จะจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ "พรรคเกรียน" นำความบันเทิงสู่การเมืองไทย
อันดับ 1 สร้างสีสันให้การเมืองไทย น่าสนใจ 41.10%
อันดับ 2 เป็นการสร้างจุดเด่นให้กับพรรค สร้างกระแสทางการเมือง 32.19%
อันดับ 3 อยากให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง 26.71%

1.3) พรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงกรณี สปท.ยื่น กกต. ให้ทบทวนการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่
เพราะนายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเคยมีแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไข ม.112
อันดับ 1 เป็นพรรคใหม่ มาแรง จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ 38.38%
อันดับ 2 กกต. ต้องเป็นกลาง พิจารณาให้รอบคอบ โปร่งใส ยุติธรม 31.32%
อันดับ 3 พรรคอนาคตใหม่ควรชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง 30.30%

2. ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กรณี การออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
อันดับ 1 ควรแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีสติ รอบคอบ 57.56%
อันดับ 2 ควรชุมนุมอย่างสงบ ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง รุนแรง 21.84%
อันดับ 3 สามารถทำได้ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ไม่ควรปิดกั้น 20.60%3. ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กรณี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อันดับ 1 เป็นหน้าที่ที่ควรทำ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน 59.13%
อันดับ 2 เลื่อนเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง ถูกมองว่าเป็นการยื้อเวลา 22.26%
อันดับ 3 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริง 18.61%

4. ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กรณี การเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งของ กกต.
อันดับ 1 เป็นหน้าที่ของ กกต. เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง 47.71%
อันดับ 2 อยากให้ กกต. ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 27.52%
อันดับ 3 กกต. ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทำงานเป็นกลาง 24.77%

5. จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวต่างๆ เกิดขึ้นในขณะนี้ ประชาชนคิดว่าจะมีผลกระทบต่อ
การจัดการเลือกตั้งหรือไม่ ?
อันดับ 1 มีผลกระทบ 35.75% เพราะ อาจเกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ขัดแย้ง แตกแยก คสช. ต้องควบคุมสถานการณ์ ทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไป ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่มีผลกระทบ 32.92% เพราะ อย่างไรก็ต้องจัดการเลือกตั้ง รัฐบาลและคสช. น่าจะควบคุมดูแลได้ เป็นเพียงกระแสทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 31.33% เพราะ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล ไม่แน่นอน ยังไม่รู้กำหนดการเลือกตั้ง ยังไม่เห็นความชัดเจน ฯลฯ


การเลือกตั้ง สวนดุสิตโพล พรรคการเมือง