ตลาดหลักทรัพย์ฯทำ Infographic  สร้างความเข้าใจเครื่องหมาย “C”

9 March 2018


-9 มี.ค.61-จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯเตรียมใช้เครื่องหมาย “C” (Caution) ดูแลผู้ลงทุน และกระตุ้น บจ. ให้เร่งแก้ไขปัญหา กรณี บจ.มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจ  โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค.61 ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯได้จัดทำ Infographic  สร้างความมเข้าใจเกี่ยวกับ “เครื่องหมาย “C”
 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เครื่องหมาย “C”