ประชุมครม.สัญจรเมืองเพชร 6 มี.ค.นี้

27 February 2018


นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี พร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 5 – 6 มีนาคมนี้

วันนี้(27ก.พ.2561)เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมประเด็นแรงงาน รับฟังบรรยายสรุป Hub of Seafood  ได้แก่ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ /ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS เพื่อออกใบรับรองสินค้าประมง ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร ส่วนจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การส่งเสริมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพชรบุรี พร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม  เวลา 07.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปยังจุดจอด ฮ. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงาน ตำบลบางหญ้าแพรก และเยี่ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าทราย เพื่อรับฟังบรรยายสรุป Hub of Seafood /ผลการดำเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อออกใบรับรองสินค้าประมง ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร พร้อมพบปะพนักงานและแรงงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ มีกำหนดการเยี่ยมชมองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา การดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสมุทรสาคร และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงพาณิชย์ ชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา และระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย พร้อมพบปะแรงงานประมงและประชาชนในพื้นที่

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการแม่น้ำเพชรบุรี และการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง พร้อมเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะโดยใช้ระบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ธนาครปู – แพปลา จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบปะผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ณ อาคารราชธรรมสภา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีชมทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขาวัง และชมการสาธิตสกุลช่างเมืองเพชร

วันอังคารที่ 6 มีนาคม เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรอยัล ดุสิต บอลรูม เอ โรงแรดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธาน ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561

ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน (โรงสีแห่งความสุข บ้านลาด) ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด พร้อมพบปะประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สมุทรสาคร เพชรบุรี การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่2/2561