"เกษตรกร" บุกขอบคุณ “พาณิชย์” หลังมาตรการ ”ข้าวโพด-มันสำปะหลัง” ได้ผล

26 February 2018


เกษตรกรบุกขอบคุณ “พาณิชย์” หลังมาตรการ ”ข้าวโพด-มันสำปะหลัง” ได้ผล “สนธิรัตน์”แนะต้องลดต้นทุน เพิ่มรายได้

-26 ก.พ. 61- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้(26 ก.พ.) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ได้เดินทางมาเข้าพบและหารือถึงสถานการณ์ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรพืชไร่ โดยต่างพึงพอใจกับราคาที่ขายผลผลิตได้ในขณะนี้ และพอใจในนโยบายการดูแลของรัฐบาลที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น โดยราคาข้าวโพดในปัจจุบันปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัม ละ 9.50-9.60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก ส่วนหัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ราคาขึ้นมาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 2.40-2.50 บาท และมั่นใจว่าปีนี้แนวโน้มราคาจะยังคงดีต่อเนื่อง
“กระทรวงพาณิชย์ได้ให้คำแนะนำกับเกษตรกรไปว่า ขอให้เร่งเพิ่มปริมาณผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง เพราะนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล เป็นเพียงการเข้ามาช่วยบรรเทา ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไป หากเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ ก็จะช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพมากขึ้น”รมว.พาณิชย์กล่าวเเละว่าส่วนสถานการณ์ภัยแล้ง คาดว่า ปีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาภัยแล้ง เพราะสภาพอากาศดี น่าจะทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรทุกรายการ และได้มีการทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว
นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 8 บาท ความชื้น 14.5% กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่รวบรวมและรับซื้อข้าวโพด กำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดในอัตรา 1 ต่อ 3 และพิจารณากำหนดระยะเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับผลผลิตในประเทศ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ จะมีพิจารณาทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป
นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ทางด้านมาตรการดูแลมันสำปะหลัง ได้มีมาตรการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ทั้งระบบน้ำหยด การให้สินเชื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาการแปรรูป การสนับสนุนเครื่องสับ และยังได้เพิ่มมาตรการให้ผู้รับซื้อ ผู้จำหน่าย ผู้ครอบครอง แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ การเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกร การเจรจากับต่างประเทศเพื่อขยายการส่งออกมันเส้นและมันเม็ด และการเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่มีคุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้ส่งผลดีต่อราคามันสำปะหลังในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้น


กระทรวงพาณิชย์ มันสำปะหลัง ข้าวโพด สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด