ก้าวอีกขั้น! 'เมียนมา' ผุดแอพช่วยทำนา ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

19 February 2018


แอปพลิเคชัน ‘ช่วยทำนา’ ในเมียนมา มีชื่อว่า ‘กรีนเวย์’ เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกษตรกรควรรู้ ตั้งแต่ฝนฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ราคาพืชผล ไปจนถึงความรู้เรื่องยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ชาวนาวางแผนปลูกข้าวได้ดีขึ้น ที่สำคัญยังมีกลุ่มสนทนาทางออนไลน์ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างชาวนา ถือเป็นการเชื่อมโยงสังคมชาวนาในเมียนมาด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาปัญหาของชาวนาและเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันนี้ด้วย

แอปพลิเคชันดังกล่าวถูกนำมาใช้มากขึ้นในเมียนมา โดยเฉพาะลูกหลานชาวนารุ่นใหม่ ที่เปิดรับเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการทำนา อย่างเช่น ‘ซัน ซัน ฮา’ ชาวนารุ่นใหม่ วัย 35 ปี ที่สามารถป้องกันการเกิดมอดหรือแมลงที่จะมากัดกินข้าวได้สำเร็จ เพราะได้ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน
‘กรีนเวย’ ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักศึกษา 2 คน ที่เรียนในสาขาเกษตรกรรม โดยมีจุดเริ่มต้นจากการทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลชาวนาตั้งแต่ปี 2011 ก่อนที่จะพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้บนมือถือ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น คือ ชาวนาในเมียนมาส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และยังใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าอยู่ แต่เมื่อเมียนมาเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้น บรรดาเกษตรกรในเมียนมา ซึ่งมีจำนวนมากถึง 2 ใน 3 ของประชากรเมียนมาทั้งหมด เริ่มมีกำลังซื้ออุปกรณ์เหล่านี้

รัฐบาลเมียนมายังสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้มากขึ้น ไม่ใช่ภาคเกษตรกรรมเท่านั้นที่มีแอปพลิเคชันช่วยทำนา แต่ยังรวมไปถึงแอปพลิเคชันด้านสาธารณสุขของชาวเมียนมา ไปจนถึงข้อมูลด้านรัฐสภาเมียนมาที่พร้อมให้บริการประชาชนทั่วประเทศ
เมียนมา ชาวนา ฐานเศรษฐกิจ ช่วยชาวนา ทำนา แอปพลิเคชันทำนา