EOC คอร์สลัด ชนะใจคนจีน

18 February 2018


อิทธิพลของนักท่องเที่ยวจีนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในหลายประเทศ รวมถึงไทย
การจะตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการของชาวจีนเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะแม้จะรู้ว่าชาวจีนเหล่านั้นต้องการอะไร ชื่นชอบอะไร แต่การเข้าถึงยังต้องเรียนรู้และศึกษาให้ถ่องแท้

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้รู้จริงหรือกูรู ถือเป็นคอร์สเร่งรัด ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ แทนที่การลองผิด ลองถูก ที่อาจต้องเสียทั้งเวลา และเงินทอง ล่าสุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นที่ชื่อว่า Expert on China หรือ EOC โดยมีเป้าหมายเพื่อแนะนำข้อควรรู้และเคล็ดลับการทำธุรกิจกับชาวจีนให้ประสบความสำเร็จอย่างคนรุ่นใหม่

“จีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จากจำนวนประชากรมาก รวมถึงลักษณะภูมิประเทศและความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทำให้จีนเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยม วันนี้จึงมีผู้คนจำนวนมากที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศจีน”

อาจารย์ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กล่าวแต่การจะจับปลาในบ่อใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อม มีอุปกรณ์ที่ดี มีการบริหารจัดการและวางแผนอย่างรัดกุม

ในหลักสูตร EOC จึงเป็นการเทกคอร์สตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน จนเจาะลึกวิถีชาวจีน ผ่านกูรูจากหลากแวดวง แต่ล้วนคลุกคลีกับการค้าการขายในจีน ไม่ว่าจะเป็นพ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและความมั่นคง, จุลจักร กำลังแพทย์ เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางบำรุงผิว “NEOU” ซึ่งยอดขาย 80% มาจากชาวจีน, ศาสตราจารย์ฟู่ เจิง โหย่ว ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันขงจื่อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน-ไทย, รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ

ตกปลาในบ่อใหญ่ พร้อมกว่า ลุยก่อน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งเงิน ...

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,340 วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักท่องเที่ยวจีน Expert on China