ทีจี-NOK-ไทยสมายล์ MOUบิน‘แม่ฮ่องสอน’

17 February 2018


ในที่สุดความร่วมมือระหว่าง การบินไทย นกแอร์ และไทยสมายล์แอร์เวย์ส ในนามไทยกรุ๊ป เริ่มเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเมื่อทั้ง 3 สายการบินได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเที่ยวบินร่วมบริการ (เอ็มโอยู)) เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยราคาตั๋วโดยสารจะเริ่มต้นที่ 1,500 บาท และเริ่มจำหน่ายในวันที่ 1 มีนาคมนี้

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ. การบินไทยกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเพิ่มเที่ยวบินไปยังจุดบินที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วยเพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง และมีแผนที่จะเปิดเส้นทางบินเมืองรองอื่นๆ เช่น เพชรบูรณ์
โดยสายการบินนกแอร์จะเป็นผู้ให้บริการในการทำการบิน ส่วนการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ร่วมทำการขาย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายบัตรโดยสาร

รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจให้แก่สายการบินของไทยในตลาดภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างน้อยปีละ 20,000 คน รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ดี นอกจากความร่วมมือดังกล่าวไทยกรุ๊ปจะมีความร่วมมืออื่นๆ ตามมา เช่น การจัดซื้อนํ้ามัน เป็นต้น

ด้านนายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นกแอร์ กล่าวว่า ความพร้อมในการให้บริการนั้น นกแอร์มีเครื่องบินเอทีอาร์ ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาด 72 ที่นั่ง อยู่ในฝูงบินอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนได้ทันที ทำให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามกรอบและแผนงาน โดยจะให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เริ่มวันที่ 25 มีนาคมนี้ โดยหวังว่าเส้นทางบินใหม่นี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี

ส่วนนายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า ไม่เพียงแต่จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวขานรับนโยบายเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ยังจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของไทยสมายล์ ในการเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และคนในพื้นที่ที่จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,340 วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ไทยสมายล์ ทีจี แม่ฮ่องสอน NOK