สมาคมสถาปนิกสยามฯจัดงานสัมมนา ASA REAL ESTATE FORUM 2018

8 February 2018


สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดงานสัมนาวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ASA REAL ESTATE FORUM 2018 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูเว็บไซต์ของงานได้ที่ https://asa-re.com