สนามบินเชียงใหม่รื้อถอน-ติดตั้งบันไดเลื่อนใหม่ในอาคารผู้โดยสาร

2 February 2018


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งบันไดเลื่อนจำนวน 4 ตัว ภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ แนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายัง ทชม.

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)กล่าวว่า ทชม.จะดำเนินการติดตั้งบันไดเลื่อนใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จำนวน 4 ตัว ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ บริเวณ 4 จุด ได้แก่ (1) บันไดเลื่อนขาลง ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (2) บันไดเลื่อนขาขึ้นด้านทิศใต้ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 5) (3) บันไดเลื่อนขาลงไปยัง Bus Gate อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ (4) บันไดเลื่อนขาขึ้นด้านทิศเหนือ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 2)โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม-10 มีนาคม 2561 เฉพาะช่วงเวลากลางคืน จะดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ เพื่อรื้อถอนและติดตั้งบันไดเลื่อนขาลงห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และบันไดเลื่อนขาขึ้นด้านทิศใต้ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 5) หลังจากนั้นประมาณวันที่ 11 มีนาคม 2561 - 1 พฤษภาคม 2561 เฉพาะช่วงเวลากลางคืน จะดำเนินการปิดกั้นพื้นที่บริเวณบันไดเลื่อนขาลงไปยัง Bus Gate อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และบันไดเลื่อนขาขึ้น ด้านทิศเหนือ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 2) ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างดำเนินการ ทชม.ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ Airport Help คอยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ตลอดจนแนะนำผู้โดยสารในการเลือกใช้บันไดอื่นในบริเวณใกล้เคียงด้วยทชม.ตระหนักถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเป็นหลัก จึงได้มีแผนการรื้อถอนบันไดเลื่อนเพื่อติดตั้งใหม่ และได้วางแผนดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้องดำเนินการปิดกั้นพื้นที่บางส่วน อาจทำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก ทชม.จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอแนะนำผู้ใช้บริการให้เผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน ผู้โดยสาร