‘เอ็ตด้า’เทงบปั้น 5 โปรเจ็กต์ รับกระแสดิจิตอลฟีเวอร์-ดันไทยฮับไซเบอร์ซิเคียวริตี

1 February 2018


“เอ็ตด้า” เดินหน้าลุยปั้น 5 โครงการรับกระแสดิจิตอล ตั้งเป้าใช้งบกว่า 2,300 ล้านต่อยอดโครงการ หวังสร้างไทยเป็นฮับด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน คาดเปิดใช้งานได้ มิ.ย.นี้

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า สำหรับปี 2561 นี้ เอ็ตด้า ได้กำหนดตัวเลขงบประมาณเพื่อผลักดันการดำเนินงานไว้กว่า 535 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อสนับสนุนโครงการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี ขณะที่ในปี 2562 ตั้งเป้าใช้งบประมาณอยู่ที่กว่า 2,381 ล้านบาท เพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการสำคัญ 5 โครงการ คือ 1.โครงการไซเบอร์ซิเคียวริตี พาร์ก ในอีอีซี ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการดิจิตอล พาร์ก ไทยแลนด์ โดยเป็นศูนย์กลางของการค้าการลงทุน และพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิตอลของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านการสื่อสารความเร็วสูงของไทย

สุรางคณา วายุภาพทั้งนี้เป้าหมายของโครงการไซเบอร์ซิเคียวริตี พาร์ก คือ การพัฒนาระบบนิเวศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเอ็ตด้า จะสนับสนุนในเรื่องของอาคาร สถานที่และโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์โครงการ

สำหรับโครงการที่ 2 คือ โครงการดิจิตอล ทัวริซึม โดยทางเอ็ตด้าได้มีการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวตัวอย่าง 2. สร้างช่องทางสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว และ 3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อดิจิตอลในแต่ละชุมชน สำหรับโครงการที่ 3 คือโครงการทุเรียน แพลตฟอร์ม (Durian Platform) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานหรือคอนเทนต์ต่างๆ รวมถึงโปรโมตสินค้าของตัวเองผ่านช่องทางดิจิตอล โดยแพลตฟอร์มนี้จะสามารถควบคุมความเหมาะสมของวิดีโอคลิปที่เผยแพร่และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ได้ ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานได้ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ 4. โครงการดิจิตอล คอนเทนต์ โดยทางเอ็ต ด้าได้มีแผนที่จะตั้งสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2562 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตมีมูลค่าสูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ส่วนโครงการสุดท้าย คือ โครงการเนชันแนลดิจิตอลไอดี เป็นโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐโดยการยืนยันตัวตนด้วยไอดี นำร่อง 5 หน่วยงาน อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรมสรรพากร เป็นต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีนี้ เช่นเดียวกับโครงการไซเบอร์ซิเคียวริตี พาร์ก ในอีอีซี และโครงการดิจิตอล คอนเทนต์ ที่จะมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ ภายในเดือนมิถุนายน 2561

นอกจากนี้ผลสำรวจมูลค่าอี-คอมเมิร์ซในไทย ซึ่งในปี 2559 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2.56 ล้านล้านบาท หรือโตขึ้นจากปี 2558 ถึง 14.03% และคาดการณ์อัตราการเติบโตของมูลค่าอี-คอมเมิร์ซปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่า มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีมูลค่าคาดการณ์รวมประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 9.86% สอดคล้องกับรายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Profile 2017 หรือ IUP 2017) ซึ่งกิจกรรมที่คนนิยมทำบนอินเตอร์เน็ตในการสำรวจปี 2560 ที่ผ่านมานั้น แตกต่างจากปีก่อนๆ ตรงที่การซื้อสินค้าออนไลน์ขึ้นมาติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตเป็นครั้งแรก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,335 วันที่ 28 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561


ไซเบอร์ซิเคียวริตี เอ็ตด้า ดิจิตอล