ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ล้งจีนรุกซื้อสินค้าเกษตรไทย

23 January 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ล้งจีนรุกซื้อสินค้าเกษตรไทย โดย คุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)จีน สินค้าเกษตร เกษตร ทุนจีน การเกษตร ล้งจีน