ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ขึ้นค่าแรง 5-22 บาท แสลงใจนายจ้าง

18 January 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ขึ้นค่าแรง 5-22 บาท แสลงใจนายจ้าง โดย คุณธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)การลงทุน เศรษฐกิจ ค่าแรง ลูกจ้าง ค่าแรงขั้นต่ำ นายจ้าง ขึ้นค่าแรง การค้า ธุรกิจ