เร่งงบ2.1แสนล้าน โปรเจ็กต์เหนือตอนล่าง

21 January 2018


สศช.หนุนกกร.ภาคเหนือตอนล่างเสนอสร้าง 3 เมกะโปรเจ็กต์ งบลงทุนกว่า 2.1 แสนล้านบาท ครบทั้งมอเตอร์เวย์ (พิษณุโลก-ตาก) รถไฟทางคู่เชื่อมเขตเศรษฐกิจ พิเศษแม่สอด และสนามบินตากแห่งใหม่

นายฐาปนา บุณยะประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และในฐานะที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ภายหลังการร่วมหารือกับนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการจัดประชุมนักลงทุนของจังหวัดตาก สุโขทัย และพิษณุโลกที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาว่า ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นี้จะมีการประชุมร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)ของ 3 จังหวัดคือ ตาก พิษณุโลก และสุโขทัยอีกครั้งเพื่อกำหนดแผนงานโครงการและงบประมาณในการนำเสนอบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาภาคเหนือต่อไป

ฐาปนา บุณยะประวิตรโดยเบื้องต้นนั้นผลการหารือร่วมกับสศช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอให้เร่งดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์ เส้นทางพิษณุโลก-สุโขทัย-แม่สอด(ตาก) มูลค่าการลงทุนกว่า 2.8 หมื่นล้านบาทที่กรมทางหลวง(ทล.) มีผลการศึกษารองรับไว้แล้ว เช่นเดียวกับโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางพิษณุโลก-แม่สอด(ตาก) ที่จะเชื่อมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ศึกษาเอาไว้แล้ว มูลค่าการลงทุนราว 1.6 แสนล้านบาท นอกจากนั้นยังมีโครงการก่อสร้างสนามบินจังหวัดตากแห่งที่ 2 ที่อำเภอแม่ระมาดมูลค่าการลงทุนราว 2.2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้นอกจากทั้ง 3 เมกะโปรเจ็กต์แล้วยังจะได้นำเสนอให้มีการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมอเตอร์เวย์นั้นเส้นทางนี้จะไม่เน้นให้สิ้นสุดเฉพาะชายแดนไทยเท่านั้นแต่จะให้รองรับกรณีที่มีแผนจะต่อเชื่อมออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและอินเดีย หรือบังกลาเทศเอาไว้อีกด้วย จัดเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่อไป

“คาดว่าไม่เกิน 5 ปี เมียนมา ต้องการเชื่อมต่อกับฝั่งไทยอย่างแน่นอน โดยจะมีการเจาะอุโมงค์บางช่วง ส่วนกรณีสนามบินนั้นมีทั้งการปรับปรุงสนามบินปัจจุบันและการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่เขตอำเภอแม่ระมาด โดยเน้นการใช้พื้นที่ราชการที่มีรองรับไว้ราว 1,900 ไร่เป็นหลัก แต่คาดว่าอานิสงส์ ราคาที่ดินภาคเอกชนในแนวเส้นทางและพื้นที่ใกล้เคียงปรับเพิ่มขึ้นตามมาอย่างแน่นอน”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,332 วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2561


สศช. มอเตอร์เวย์ สนามบิน พิษณุโลก นักลงทุน ตาก ผังเมืองไทย