EA เล็งหาโอกาสดำเนินธุรกิจเพิ่มทั้งใน-ตปท.

12 January 2018


EA เดินหน้าธุรกิจตามแผนงานที่ได้เปิดเผย พร้อมแสวงหาโอกาสดำเนินธุรกิจเพิ่มทั้งในและต่างประเทศ หนุนเติบโต

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ชี้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ได้ปรากฎว่า สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ เปิดเผยพัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ นั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงวางแผนการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และดำเนินการตามแผนงานมาโดยตลอด ซึ่งส่วนใหญ่มีทิศทางที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการในอุตสาหกรรมและนโยบายของประเทศ

2. แผนงานสำคัญของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน ได้แก่ 2.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน "โครงการหนุมาน" จ.ชัยภูมิ กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ 2.2 โครงการลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดกำลังการผลิต 50 GWh 2.3 โครงการผลิตน้ำมันกรีนดีเซล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน 2.4 โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์

3. บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ด้านราคาหุ้น EA เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ปิดพุ่ง 10.25 บาท หรือ 19.25% มาอยู่ที่ 63.50 บาท และวันที่ 12 ม.ค.นี้ ราคายังพุ่งขึ้่นต่อเนื่อง ทำระดับสูงสุดที่ 68.25 บาท และ ณ เวลา 14.37 น. อยู่ที่ 65.50 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ 3.15% มูลค่าการซื้อขาย 4,225.74 ล้านบาท สูงเป็นอันดับหนึ่งของตลาด


EA พลังงานบริสุทธิ์