‘แอร์บัส’มั่นใจศักยภาพ สนามบินอู่ตะเภา

23 December 2017


นายฌอง ฟร็องซัวส์ ลาวาล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการลูกค้าประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท แอร์บัสฯ เผยว่า คณะทำงานของแอร์บัสและการบินไทย ได้ประเมินศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยที่มีความพร้อมในเรื่องของทำเลด้านภูมิศาสตร์ควบคู่ไปกับแรงงานที่มีฝีมือ และศักยภาพทางด้านการตลาดที่จะนำมาซึ่งประโยชน์อันมากมายในอนาคต

จากการคาดการณ์ฝูงบินที่ให้บริการทั่วทั้งเอเชียและแปซิฟิกจะขยายตัวเพิ่มเป็น 2 เท่าตัวภายในอีก 20 ปี ข้างหน้า จากจำนวนราว 6,100 ลำเป็นกว่า 17,000 ลำ ซึ่งประมาณการมูลค่าของภาคส่วนการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 664 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีก 10 ปีข้างหน้า

ประกอบกับสนามบินอู่ตะเภา สามารถรองรับอากาศยานได้ทุกขนาด และยังมีโรงซ่อมบำรุงแบบครบครันที่ดำเนินการโดยการบินไทยอยู่แล้ว รวมทั้งมีแรงงานที่มีฝีมือที่ชำนาญการ และในปีหน้าการบินไทยจะเริ่มดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องบินแอร์บัส เอ380 โดยการดูแลจากทีมแอร์บัส

ทั้งในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีการสร้างโรงจอดเครื่องบิน (Hangar) แห่งใหม่ที่สนามบินอู่ตะเภา เนื่องจากเล็งเห็นว่าอู่ตะเภาจะเป็นท่าอากาศยานขนาด 2 ทางวิ่ง (Runway) ที่เติบโตและมีศักยภาพ

ศูนย์ซ่อมดังกล่าว สามารถรองรับการซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีขนาดลำตัวกว้างทุกประเภท และยังจะมีการสร้างสถาบันด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการบินไทย แอร์บัส และสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศ ไทย นอกจากนี้แอร์บัสยังวางแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมวัสดุคอมโพสิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการบินและอวกาศในแนวตั้งของประเทศไทยต่อไปด้วย

วิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารจากทั้ง 2 ฝ่ายต่อโครงการนี้ คือ ต้องการให้ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่นี้ เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอันดับ 1 ของโลกที่มีความลํ้าสมัย พร้อมรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงของอากาศยานรุ่นใหม่ทุกรุ่นทุกขนาดในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยจะนำเทคโนโลยีล่าสุด และการตรวจสอบขั้นสูง มาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อกำหนดแผนการบำรุงรักษาอากาศยานล่วงหน้า

นอกจากนี้ ยังมีโรงซ่อมบำรุงอัจฉริยะ (Smart Hangar) ที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงที่ผลิตช่างฝีมือ และนายช่างอากาศยาน ตามมาตรฐานระดับสากล รองรับการขยายตัวของธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคต โดยทั้ง 2 ฝ่าย หวังจะให้อู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในระดับ World Class MRO อันดับ 1 ของโลก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,324 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560


แอร์บัส สนามบินอู่ตะเภา