ปตท.ผนึก CAT ลงทุน เร่งดัน‘อีอีซีดี’ให้เกิด

16 December 2017


ปตท. จับมือ กสท เอ็มโอยูร่วมมือพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิตอล เตรียมสรุปแผนลงทุนในอีอีซีดีภายใน 3 เดือน เร่งผลักดันนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เกิดในอีอีซี

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
ปตท.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ปตท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เอ็มโอยู) วางแผนพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิตอลกับทางบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CATเพื่อเป็น กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิตอลในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลหรืออีอีซีดี ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กนศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ประกาศให้พื้นที่ของ กสท ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นเขตส่งเสริมไปแล้ว

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ทั้งนี้ การลงนามครั้งนี้ ทาง กสท และปตท.จะร่วมกันผลักดันนโยบายการลงทุนในอีอีซีดีให้เกิดขึ้น โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการพิจารณาในรายละเอียดว่าจะดำเนินการลงทุนโครงการอะไรบ้าง ซึ่งปตท. จะใช้ประสบการณ์และความชำนาญภายในองค์กร พัฒนาและผลักดัน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้านพลังงาน ระบบอัจฉริยะ รวมถึงบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ทั้งระบบบริหารจัดการพลังงานนํ้า และของเสีย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซีดี)

“โครงการความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิตอล ระหว่าง 2 รัฐวิสาหกิจไทยในครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันต่อยอด 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,322 วันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ปตท. กสท CAT อีอีซีดี