สุขุมวิท-รามฯทำเลฮิต คอนโดฯซื้ออยู่อาศัย-บางซื่อ/บางใหญ่บ๊วย

17 December 2017


นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด หรือ AREA เปิดเผยว่า จากการสำรวจโครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าที่สร้างเสร็จในช่วง 6-36 เดือนในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑลของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหา ริมทรัพย์ไทย พบว่าทำเลที่มีห้องชุดมากที่สุดคือ บริเวณ บางซื่อ-บางใหญ่ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีห้องชุดทั้งหมดถึง 27,540 หน่วย จากทั้งหมดที่สำรวจได้ หรือประมาณ 23% ของทั้งหมด การที่ห้องชุดเหล่านี้อยู่รวมกันในที่นี้จึงทำให้เกิดภาวะล้นเกินในตลาดบริเวณดังกล่าว

โสภณ พรโชคชัยทั้งนี้ ทำเลที่มีห้องชุดที่ยังเหลืออยู่ในมือผู้ประกอบการสูงสุดก็คือบริเวณ บางซื่อ-บางใหญ่ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงอีกเช่นกัน โดยยังอยู่ในมือของผู้ประกอบการถึง 23% จากทั้งหมด ซึ่งแสดงว่าหลายโครงการ ยังไม่พ้นขีดอันตราย เพราะยังขายไม่ได้มากนัก บริเวณนี้จึงไม่ควรที่จะสร้างห้องชุดขึ้นมาใหม่ หากไม่คิดว่าจะสามารถแข่งขันกับอุปทานเดิมได้

สำหรับทำเลที่มีสัดส่วนของผู้ย้ายเข้าอยู่มากที่สุดก็คือ ย่านรามคำแหงที่พบว่า 79% ของหน่วยขายที่มีผู้ซื้อไว้แล้วย้ายเข้าอยู่แล้ว ที่ยังว่างอยู่มีเพียง 21% เท่านั้น อีกทำเลหนึ่ง รัชดาฯ-ลาดพร้าว ก็มีผู้ย้ายเข้าอยู่ถึง 23% แสดงว่าทำเลทั้ง 2 นี้มีการขายที่ดี เป็นที่ต้องการของผู้อยู่อาศัยมากเป็นพิเศษ และทำเลที่มีผู้ย้ายเข้าอยู่น้อยที่สุดก็คือ บางซื่อ-บางใหญ่ ตามแนวรถ ไฟฟ้าสายสีม่วงอีกเช่นกัน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ย้ายเข้าอยู่เพียง 47% เท่านั้น รวมถึงย่านเพชร เกษม-บางหว้า ก็มีผู้ย้ายเข้าอยู่ไม่มากนักคือเพียง 51% เท่านั้น แต่ทั้งนี้หน่วยขายส่วนใหญ่เพิ่งเสร็จไม่นานนัก

นอกจากนี้ทำเลย่านรามคำแหง เป็นบริเวณที่ผู้ซื้อย้ายเข้าอยู่มากที่สุด คือ 86% ที่เหลือ 14% เป็นผู้เช่า รองลงมาเป็นทำเลบางนา-สมุทรปราการ 85% หมอชิต-สะพานใหม่ 84% ยานนาวา-พระรามที่3 82% และ เพชรเกษม-บางหว้า 82% โดยทำเลที่มีคนเช่าในสัดส่วนที่มากที่สุดก็คือ สุขุมวิท ซอย 1-71 ที่มีคนเช่าอยู่ถึง 48% และย่านนี้เป็นย่านที่ชาวต่างชาตินิยม (เช่า) อยู่อาศัย ส่วนย่านที่มีคนต่างชาติเช่าอยู่มากที่สุด ก็คือ ย่านสุขุมวิท ซอย 1-71 ซึ่งปรากฏว่ามีชาวต่างชาติอยู่มากถึง 42% รองลงมาเป็นย่านรัชดาฯ-ลาดพร้าว 25% ย่านสุขุมวิท ซอย 77-บางนา 24% ย่านพญาไท-พหลโยธิน 20%

นายโสภณ กล่าวอีกว่าทำเลที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาต่อปีในสัดส่วนสูงสุดก็คือ “รามคำแหง” ปีละ 6% รองลงมาก็คือ “สุขุมวิท ซอย 1-71” และ “พญาไท-พหลโยธิน” ที่ต่างมีราคาเพิ่มขึ้นปีละ 5.3% ส่วนทำเลที่เพิ่มตํ่าสุดก็คือ “ธนบุรี-ตากสิน” เพิ่มเพียงปีละ 3.2% และ “แจ้งวัฒนะ” เพิ่มเพียงปีละ 3.3% ด้านอัตราผลตอบแทนสุทธิจากการให้เช่า สูงสุดคือทำเล “แจ้งวัฒนะ” (5.5%) รองลงมาคือ “รามคำแหง (5.3%) ส่วนที่ได้ผลตอบแทนตํ่าสุดก็คือ “พญาไท-พหลโยธิน” ได้ผลตอบแทนเพียง 4% เท่านั้น (ราคาคงสูงมาก)

สำหรับค่าเช่าตลาดต่อตารางเมตรต่อเดือน สูงสุดก็คือ “สุขุมวิท ซอย 1-71” อยู่ที่ 758 บาท ส่วนที่ตํ่าสุดก็คือ “แจ้งวัฒนะ” 265 บาทเท่านั้น เพราะตั้งอยู่ห่างไกล และยังไม่มีรถไฟฟ้านั่นเอง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,322 วันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560


บางซื่อ รถไฟฟ้า ห้องชุด AREA บางใหญ่ รามคำแหง