KBANK วางสาขาจีน เชื่อมคู่ค้า-ลงทุนเออีซี

9 December 2017


กสิกรไทยธุรกิจการเงินจีนแข่งขันสูง วางเป้าแบงก์ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงธุรกรรมการค้าและการลงทุนไทย-จีน-เออีซี พร้อมเร่งปล่อยกู้รายใหญ่และเอสเอ็มอี

ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) เปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น ในจีน เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาหลังได้รับอนุญาตจากทางการจีนให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนเต็มรูปแบบ ในชื่อ “ไคไท่หยินหาง (จงกั้ว)” หรือบริษัทธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเสินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท พนักงาน 124 คน

การได้รับใบอนุญาตทำให้ KBANK สามารถให้บริการลูกค้าบรรษัทครบวงจร รวมถึงขยายสาขาหรือยกระดับสำนักงานตัว แทน เป็นสาขาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งสาขาที่ 3 เพิ่มเติม ณ นครเซี่ยงไฮ้ เขตผู่ตง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนและของโลกใน อนาคต และเป็นบริเวณที่มีธุรกรรมการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนสูงโดยมีธุรกรรมในปี 2559 อยู่ที่ 9.22 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 21% ของมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนทั้งหมด

บัณฑูร ลํ่าซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)นายบัณฑูร ลํ่าซำ ประธานกรรมการ KBANK กล่าวว่า ภายใต้การแข่งขันที่สูงมาก ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน)ไม่ได้แข่งกับธนาคารท้องถิ่นของจีนโดยตรง แต่จะมุ่งสนับสนุนการลงทุนของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจจีนที่สนใจทำการค้าและลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทย

สิ้นปี 2559 จีนมีสถาบันการเงิน 4,399 แห่ง พนักงาน 4.09 ล้านคน สาขาธนาคารต่างชาติ 121 แห่ง และมีส่วนแบ่งตลาดในรูปของสินทรัพย์ 1.2%

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ KBANK กล่าวกับ“ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ภายใต้ไลเซนส์ธนาคารท้องถิ่น เป็นโอกาสที่ธนาคารจะเริ่มหารายได้มากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเดียว

ธนาคารจะมุ่งเน้นธุรกิจชำระเงิน และการรับฝากเงิน การปล่อยกู้อินเตอร์แบงก์ ขณะที่การปล่อยสินเชื่อจะเน้นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับลูกค้าไทย ทั้งไทยมาจีนและจีนไปไทย ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศและเอสเอ็มอี

ด้านนายวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด กล่าวว่ากลยุทธ์หลักในประเทศจีนจากนี้ไปได้แก่ 1.สร้างการเชื่อมโยงจากจีนไปสู่ตลาดเออีซี โดยกสิกรไทยจะเป็นธนาคารที่ปรึกษาทางการเงินและการจับคู่ธุรกิจ และ 2.สร้าง Digital Platform ให้กับลูกค้าโดยเริ่มจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,320 วันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560


จีน กสิกรไทย Kbank เออีซี