ซิกน่าประกันปักหลักไทย

26 November 2017


“ซิกน่า”ปลื้มผลตอบรับ 5 เท่า หลังเปิดโปรดักส์ “ประกันสุขภาพมิติใหม่” ชี้ 4 ปัจจัยหนุนตลาดประกันสุขภาพปีหน้าโตต่อเนื่อง ยาหอมปักหลักลงทุนไทย

นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซิกน่า ประกันภัย จำกัดฯ เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันสุขภาพในไทยมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งมี 4 ปัจจัยเอื้อต่อการทำตลาด อาทิ ภาพรวมของตลาดการดูแลสุขภาพในเอเชียและหลายพื้นที่ในไทยมีคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่ดี 2.คนไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย 3.คนส่วนใหญ่ที่ต้องการความรู้เพื่อดูแลด้านสุขภาพตัวเองและครอบครัวมากขึ้น และ 4.ค่าประกันสุขภาพหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อปี

“ตลาดประกันสุขภาพภาพรวมปีหน้ายังมีแนวโน้มสดใสและโอกาสเติบโตต่อเนื่องได้จากปีนี้ที่เติบโตค่อนข้างแกร่ง ซึ่งซิกน่าพยายามจะใช้ฐานข้อมูลเชิงลึกเพื่อจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่สำคัญคือ ในราคาที่ลูกค้าจ่ายได้ไม่แพง”

 จุดแข็งของซิกน่า คือ การรักษาตำแหน่งอันดับ 2 ด้านประกันสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เป็นนวัตกรรม เช่น แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ หรือ “Enhanced Health Product” ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองได้เฉพาะโรคที่ตนคิดว่ามีความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันมีผลตอบรับ 5 เท่า หลังวางตลาด โดยซิกน่ามีฐานลูกค้าระดับกลางถึงสูง

 ส่วนแนวทางดำเนินงานของซิกน่านั้นให้ความสำคัญการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์และทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายทั้งราคาและช่องทาง ขณะที่แนวโน้มการแข่งขันเริ่มมีกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่เข้ามาทำตลาดประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยช่องทางการทำตลาด สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีทั้งช่องทางออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ซิกน่า รวมถึงช่องทางเดิมคือเทเลมาร์เก็ตติ้ง

สำหรับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ซิกน่า ประเทศไทยมีปรัชญาในการนำเงินรายได้ลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตต่อเนื่อง เพราะไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตในอัตราสูงและรวดเร็วใน 30 ประเทศที่ซิกน่าเข้าไปลงทุน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,317 วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ลดหย่อนภาษี ประกันอุบัติเหตุ สังคมสูงวัย สุขภาพ ซิกน่า