กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%ต่อปี

8 November 2017


-8 พ.ย.60-นายจาตุรงค์ จันทรังษี เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)แถลงผลการประชุมกนง.ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ว่า บอร์ดกนง.มีมมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.50%ต่อปี โดยแม้ว่าเศรษบฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง ภาวะการเงินเอื้อต่อการขยายตัววทางเศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีความเสี่ยงบางจุดทที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินในระยะต่อไป

ทั้งนี้ แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำ และเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นช้ากว่าในอดีตและการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต รวมถึงผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่อาจมีต่อค่าจ้างแรงงานในระยะข้างหน้า โดยคณะกรรมการกนง.แนะนำให้ติดตามความเสี่ยงในบางจุด ที่อาจสร้างความเปราะบางในอนาคตโดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าทที่ควร เช่น การลงทุนในต่างประเทศ และสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกจากนี้ยังต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจเอสเอ็มอี

"ในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนยังมีแนวโน้มผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนในต่างประเทศ จากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐและการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก จึงแนะนำให้ติดตามสถานการณ์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ส่วนผลของมาตรการช้อปช่วยชาติรอปรับประมาณตัวเลขเศรษฐกิจและผลประชุมกนง.รอบวันที่ 20ธันวาคม เช่นเดียวกับผลจากมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งผลต่อราคาค่าจ้าง/แรงงานจะกลับมาต้องรอการบริหารจัดการปลายปี"นายจาตุรงค์ กล่าว


ดอกเบี้ยนโยบาย กนง.