สธ.เสริมทีมแพทย์จากภูมิภาค เพิ่มจุดบริการรอบสนามหลวง

24 October 2017


สธ. เสริมทีมแพทย์จากภูมิภาค เพิ่มจุดบริการรอบสนามหลวง ดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข-24 ต.ค.60-นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เสริมทีมแพทย์จากภูมิภาครองรับจำนวนประชาชนที่มารอเข้าเฝ้างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมปรับแผนดำเนินการรองรับประชาชนดังนี้ 1.มอบกรมการแพทย์รับผิดชอบดำเนินการ พร้อมประสานในการตั้งหน่วยแพทย์เพิ่มเติมบริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ 2.ให้ทีมแพทย์ 15 ทีม จากเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 เริ่มเข้ามาปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 ให้เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะทำงานถวายอย่างเต็มที่ โดยใน 1 ทีม ให้มีแพทย์อย่างน้อย 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน พนักงานขับรถยนต์ โดยจัดเตรียมรถกู้ชีพพร้อมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องยังชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกของทีมให้สามารถปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นภารกิจ

3.สำรองทีมแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 3, 9, 11 อีกอย่างน้อย 15 ทีม ที่พร้อมปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับคำสั่งและเดินทางมาถึงภายใน 4 ชั่วโมง 4.สำหรับเขตสุขภาพที่เหลือ คือเขตสุขภาพที่ 1, 2, 7, 8, 10 และ12 ให้จัดทีมสำรองไว้เขตสุขภาพละ 5 ทีมรอการสั่งการอีกครั้ง

สำหรับการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ให้จัดทีมแพทย์ พยาบาลดูแลประชาชนที่มาร่วมงานที่พระเมรุมาศจำลองและในทุกพื้นที่ที่มีจุดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทน์ มอบท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการเขตสุขภาพ ติดตามกำกับและสนับสนุนทีมในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ โดยในช่วง 1-2 วันนี้เริ่มมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอร่วมในงานพระราชพิธีฯ หากเจ็บป่วยขอให้รีบแจ้งทีมแพทย์ที่กระจายอยู่โดยบริเวณท้องสนามหลวงทันที ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้เดินทางมา หากเจ็บป่วยแนะนำให้พักผ่อนอยู่บ้าน และรับชมจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หากเป็นหวัด มีน้ำมูก ไอ จาม ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และแนะนำให้แยกตัวจากกลุ่มคน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังคนรอบข้าง


กระทรวงสาธารณสุข ภูมิภาค สธ.