เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ OTOP ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล

11 October 2017


ศูนย์การค้า Terminal21 โคราช โดย นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และ OTOP Trader จัดงาน OTOP หัตถศิลป์ผ้าไทยเมืองโคราช เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าประจำจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นมาตรฐานสากล ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 5 จากซ้าย) และ นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 4 จากซ้าย) มาร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาว ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช วันก่อน