ไอคอนร่วมปรับปรุง สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

7 October 2017


การร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือ เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กลับคืนมา ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ได้ดำเนินการ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ล่าสุด ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน และกรมทางหลวงชนบท ร่วมบูรณะพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะในเขตคลองสานให้กลับมาอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบ “โครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

“สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลัก ได้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยครั้งนี้ ได้ร่วมพัฒนาฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่นํ้าเจ้าพระยาโดยรอบ และยังร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

การบูรณะพื้นที่และปรับภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นการคืนพื้นที่สาธารณะให้กับชุมชน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรม อีกทั้งช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ และในการจัดกิจกรรมยังร่วมกับจิตอาสาปลูกต้นดาวเรือง เนรมิตพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เหลืองอร่ามด้วยดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเดือนตุลาคมนี้ และยังร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกร และสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี และน้องๆ ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 2 ยังได้ร่วมกันวาดภาพระบายสีรั้วกำแพงบริเวณลานเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วย

สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีขนาดพื้นที่ 20 ไร่ สร้างขึ้นในปี 2539 เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังจากเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่มากว่า 20 ปี ปัจจุบันสภาพโดยรวมของสวนสาธารณะแห่งนี้มีสภาพเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและบูรณะ

โครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เริ่มดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 โดยบูรณะพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะให้สมบูรณ์ขึ้น ได้แก่ บริเวณสวนด้านหน้าทางเข้า และทางเดินโดยรอบสวน ศาลาพักผ่อนหย่อนใจ จัดทำลานเครื่องออกกำลังกายใหม่ พร้อมนำอุปกรณ์ออกกำลังกายใหม่ๆ มาเพิ่ม รวมทั้งปรับปรุงห้องนํ้าเดิม และสร้างห้องนํ้าเพิ่ม เป็นต้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,302 วันที่ 5 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ไอคอน สวนป่า